Izrada sistematizacije

Ovaj trening je kreiran tako da vam na sažet i efektan način da osnovna uputstva, alate i obrasce  na osnovu kojih možete samostalno da  uradite opise posla i sistematizaciju radnih mesta u bilo kojoj kompaniji. Kvalitetno urađeni opisi posla i sistematizacija predstavlju osnov za obavljanje svih ostalih organizacionih i HR aktivnosti u kompaniji.


Sadržaj treninga

 • Metode za analizu posla
 • Upitnik za analizu posla
 • Upravljanje procesom analize posla
 • Priklupljanje podataka i provera validnosti
 • Formulisanje stavki u formularu opis posla
 • Izrada organizacione šeme
 • Izrada sistematizacije

Koristi od treninga

 • Upravljanje procesom analize posla  za različita radna mesta
 • Izrada opisa posla za svako radno mesto
 • Pravljenje organizacione šeme kompanije
 • Izrada sistematizacije radnih mesta

Na treningu se dobijaju  formulari i obrasci koji  se koriste u praksi, a u vezi su sa temom treninga.

Datum i vreme održavanja treninga

Trening se obavlja online uživo, uz pomoć Zoom aplikacije i u direktnoj komunikaciji sa predavačemTrening traje jedan dan, termin održavanja je:

 • 04.04.2023. od 17h do 21h

Cena treninga

Cena treninga, za navedeni datum, sa 35% popusta iznosi 130 EUR (puna cena treninga je 200 EUR)

Vaše mesto možete rezervisati telefonom +381‑11‑6302170 ili na e-mail: office@meritplan.rs

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram