Tehnike za ispitivanje zadovoljstva

Ispitivanje zadovoljstva zaposlenih se koristi za utvrđivanje slabih tačaka u organizacionoj kulturi kompanije. Na osnovu dobijenih rezultata definišemo aktivnosti i alate potrebne za unapređenje organizacione kulture.

Sadržaj treninga

 • Načini ispitivanja zadovoljstva zaposlenih
 • Sastavljanje ankete za ispitivanje zadovoljstva
 • Izbor motivacionih faktora za kreiranje ankete
 • Formulisanje tvrdnji za izabrane motivacione faktore koji se ispituju
 • Skala odgovora na anketne tvrdnje
 • Kreiranje izveštaja o ispitivanju zadovoljstva
 • Definisanje aktivnosti za unapređenje zadovoljstva zaposlenih
 • Povezanost rezultata ispitivanja i organizacione kulture kompanije
 • Osnove organizacione kuluture komapanije:
  • Formulisanje i komuniciranje kompanijske vizije, misije i vrednosti
  • Izrada kodeksa poslovnog ponašanja
 • Kontinuiran rad i alati za unapređenje organizacione kulture kompanije

Koristi od treninga

Samostalna priprema i realizacija procesa ispitivanja zadovoljstva zaposlenih, tumačenje rezultata i preduzimanje aktivnosti za unapređenje organizacione kulture.

Na treningu se dobijaju  formulari i obrasci koji  se koriste u praksi, a u vezi su sa temom treninga.

Datum i vreme održavanja treninga

Trening se obavlja online uživo, uz pomoć Zoom aplikacije i u direktnoj komunikaciji sa predavačemTrening traje dva dana, termini održavanja su:

 • 20.04.2023. od 17h do 21h
 • 27.04.2023. od 17h do 21h

Cena treninga

Cena dvodnevnog treninga, za navedene datume, sa 35% popusta iznosi 400 EUR (puna cena treninga je 615 EUR)

Vaše mesto možete rezervisati telefonom +381‑11‑6302170 ili na e-mail: office@upravitelj

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram