Razvoj zaposlenih – treninzi i obuke

Cilj ovog treninga je prepoznavanje razvojnih potreba zaposlenih i priprema različitih vrsta edukacija za sticanje specifičnih znanja i veštine neophodnih za uspešno obavljanje određenog posla.

Sadržaj treninga

  • Definisanje potreba za razvoj zaposlenih
  • Sprovođenje TNA analize
  • Način izrade uvodnih obuka/ primena/ praćenje
  • Način izrade internih obuka/ primena/ praćenje
  • Eksterne obuke/ organizacija/ praćenje
  • Evaluacija obuka
  • Izrada izveštaja nakon obavljenih obuka

Koristi od treninga

Osposobljavaje učesnika treninga za samostalnu procenu i praćenje razvojnih potreba zaposlenih i organizaciju obuka koje će pomoći zaposlenima da bolje obavljaju svoje radne zadatke.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram