Obuka za trenere – Train the Trainer

Svrha održavanja ove obuke je da predstavi osnovne veštine treninga zaposlenima koji nisu profesionalni treneri, odnosno zaposlenima koji u okviru svojih radnih zadataka povremeno imaju ulogu trenera, kako bi trenerske zadatke obavili maksimalno profesionalno i kvalitetno.

Sadržaj treninga

I deo

 • Kako uče odrasli?
 • Stilovi učenja
 • Kreiranje ciljeva obuke prema ciljnoj grupi
 • Planiranje obuke
 • Izrada trening plana
 • Odabir metoda obuke; analiza slučaja, demonstracija, igra uloga, simulacija…
 • Koraci; analiza opšteg znanja učesnika, veza učesnika i sadržaja obuke, prezentacija sadržaja- cilj usvajanje, vežbanje sadržaja, rekapitulacija.
 • Power point prezentacija
 • Radni materijal
 • Pravila facilitacije
 • Evaluacija

II deo

 • Uspostavljanje rapport-a sa učesnicima
 • Kreiranje pozitivnog stava i aktivno slušanje
 • Prezentovanje informacija prilagođeno tipu sagovornika
 • Prilagodljivost i brzina reagovanja
 • Otvaranje prezentacije
 • Razvijanje samouverenog nastupa; prevazilaženje treme, prvi utisak, glas i tonalitet
 • Stilovi prezentovanja
 • Prenos činjenica, ideja i informacija u kratkoj i efektnoj formi
 • Metode interaktivne prezentacije ideja
 • Zatvaranje prezentacije
 • Hendlovanje teških situacija
 • Snimanje kamerom izabrane kratke prezentacije svakog od polaznika uz davanje povratne informacije

Koristi od treninga

 • Polaznici će naučiti kako da pripremaju treninge prema potrebama učesnika
 • Polaznici će savladati načine koji ih vode do uspešne realizacije treninga na osnovu adekvatne lične pripreme
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram