Učesnici o treninzima

Utisci učesnika programa HR Expert

Pogledajte šta su učesnici HR Experta rekli o programu!

Utisci učesnika programa HR Starter

Pogledajte šta su učesnici ove generacije rekli o programu!

Učesnici programa HR Expert

Pogledajte snimak!

Učesnici četvrte generacije programa HR Starter i HR Expert

Pogledajte snimak i čujte šta su učesnici rekli o našim programima!

Dorotea Tomić, psiholog

Dorotea prenosi svoje utiske o programu HR Starter!

Utisci studenata o Programu HR Starter!

Teodora i Lazar su podelili svoje utiske o programu!

Tamara Čanković, ZTE corporation, Beograd
„Na programu sam dobila praktično i upotrebljivo znanje koje sam odmah mogla da primenim u mojoj kompaniji. Naročito bih istakla Modul -Regrutacija i selekcija i Modul -Promene organizacione kulture. Sve u svemu program je sjajan.“

Sandra Stamenković, Niš
„Izuzetno sam zadovoljna programom. Bilo je veoma dinamično, puno praktičnih primera i vežbi, korisnih informacija za moj budući rad u oblasti HR-a.“

Haris Demir, Standard Sarajevo
„Izuzetno upotrebljiva obuka za HR menadžera. Preporučujem je svima koje žele da se edukuju i osposobe za rad u ovoj oblasti, pošto je obuka sadržajna i fokusira se na praktični aspekt rada.“

Jelena Borovičanin, Beograd
„Obuka je jako korisna, sadržajna i primenljiva. Posebno bih izdvojila segmente koji se odnose na izradu sistematizacije radnih mesta, veštine komunikacije i evaluaciju učinka. Mislim da je obukom obuhvaćeno sve što je potrebno za rad u HR-u.“

Vesna Vujasinović, Codecentric, Novi Sad
„Program je izuzetno koristan, sveobuhvatan, mnogo sam naučila i bilo mi je jako interesantno. U vezi sa mojim poslom, mislim da mi je najkorisniji bio deo vezan za motivaciju zaposlenih.“

Bojana Zamurovic, Codecentric, Novi Sad
„Obuka je izuzetno intenzivna, interaktivna i interesantna. Svaki deo programa je upotrebljiv u praksi.“

Ivana Stojanović, Sixsentix, Novi Sad
„Program je jako interesantan i koristan za moj dalji rad. Naučila sam da razlikujem i prepoznam bitne detalje koji se odnose na komunikaciju sa zaposlenima kao i tehnike koj ću primenjivati u radu u kompaniji. Vežbe su odlično osmišljene, predavači su izvrsni i jako prijatni.“

Maja Davidov, Sixsentix, Novi Sad
„Obuka je veoma korisna, edukativna, jasna, sa dosta primera- što je jako bitno. Najkorisnije mi je bilo upoznavanje sa načinima postupanja sa zaposlenima tokom razgovora, shvatanje da su tzv. soft skills veoma važne kao i upoznavanje sa svim metodama vođenja godišnjih razgovora.“

Predrag Ivković, Adacta, Beograd
"Na predavanju sam imao priliku da steknem veoma bitne informacije, koje mi mogu koristiti u daljem radu. Veliki broj konkretnih primera i zanimljiv način prezentovanja, olakšali su i doprineli brzom razumevanju i savladavanju znanja."

Andrea Marjanac, Ad's up Europe Agence, Beograd
"Program „Sertifikovani HR“ je u potpunosti bio prilagođen mojim potrebama i potrebama moje kompanije. Primeri su mi pomogli da što bolje savladam osnove HR-a i da ih primenim u praksi. Smatram da je sve što sam čula na Programu bilo veoma korisno- veštine komunikacije, sistematizacija radnih mesta, regrutacija i selekcija, evaluacije i druge aktivnosti u okviru Programa."

Igor Ćujić, Elmed d.o.o., Temerin
"Program „Sertifikovani HR“ je odlično koncipiran, agenda obuhvata sve potrebne segmente. Predavači su nenametljivi i vrlo precizno su me uveli u sve procese predviđene agendom. Osećao sam se jako prijatno tokom celog programa"

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram