Individualni coaching „1 na 1”

business deal

Individualni koučing je usmeren na proces ličnog razvoja i buđenja svesnosti o promeni ponašanja klijenta -lidera odnosno menadžera, u cilju ostvarivanja boljih rezultata i performansi. Fokus je na onome što se događa sada i ovde kod samog klijenta i što dovodi do promene.

Osnovna područja rada

  • povećanje ličnih performansi klijenta
  • povećanje uspešnosti poslovanja organizacije

Područja rada uključuju rešavanje određene situacije, odnose u poslu, ravnotežu između posla i privatnog života, definisanje svrhe, vrednosti i uverenja.

Metodologija

  • Na početku programa organizuje se inicijalni sastanak na kome kouč sa klijentima i naručiocem ugovora ciljeve, očekivanja, prezentuje coaching model i način rada
  • Program se održava u 6 do 12 koučing susreta; jedan susret se održava jednom mesečno u trajanju od 1 sat 30 minuta do 2 sata
  • Između dva susreta klijent često ima zadatke i dogovorena praćenja svog ponašanja i aktivnosti
  • Na polovini programa se organizuje sastanak i evaluacija o napretku klijenta, tzv. Mid Term Review
  • Na kraju programa se organizuje sastanak o evaluaciji i napretku klijenta

Očekivani efekti

  • Koučing je proces ličnog razvoja, koji je dizajniran kako bi pojačao klijentovu svesnost o sebi, o kontekstu, kao i o uticaju samog klijenta na lične odnose i organizaciju
  • Koučing omogućuje klijentima drugačiju/ novu perspektivu iste situacije, te im daje više fleksibilnosti i izbora
  • Krajnji rezultat su top performanse klijenta
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram