Unapređenje organizacione kulture

Svaka organizacija ima svoju specifičnu kulturu. Pod organizacionom kulturom podrazumevamo sistem vrednosti, nepisanih normi, verovanja, stavova i pretpostavki koji određuju način na koji se članovi organizacije ponašaju i ophode jedni prema drugima i način na koji pristupaju obavljanju svojih poslova .

in_the_office

Ukoliko se na razvoju te kulture ne radi svesno, dešava se da se u organizaciji razvijaju neformalna, često neželjena ponašanja. Zbog toga je jedna od najvažnijih uloga menadžmenta organizacije upravo svestan i kontinuiran rad na kreiranju željene kulture koja bi omogućila maksimalnu efektivnost organizacije.

Predmet naših aktivnosti:

Definisanje vizije, misije i vrednosti kompanije

 • Osiguranje svesnosti svakog pojedinca o namerama u kompaniji
 • Osnova za motivisanje zaposlenih
 • Tačka fokusa onima koji određuju smernice poslovanja
 • Usmerenost svih pojedinaca u kompaniji ka istim ciljevima i vrednostima

Izrada kodeksa poslovnog ponašanja u kompaniji

 • Postavljanje standarda poslovnog ponašanja u kompaniji sa ciljem standardizovanja nivoa profesionalne usluge kod svih zaposlenih
 • Formiranje i održavanje željenog imidža i renomea kompanije uz poštovanje standarda ponašanja od strane svih zaposlenih u kompaniji

Postavka sistema vertikalne i horizontalne interne komunikacije u kompaniji

 • Uspostavljanje protoka informacija od vrha na dole i obrnuto (vertikalna komunikacija) i među sektorima (horizontalna)
 • Brže i efikasnije interno komuniciranje
 • Razvijanje međusektorske saradnje:  
  • Kvalitenija razmena informacija  
  • Otklanjanje nerazumevanja među sektorima
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram