fbpx

HR paket - Za kompanije do 50 zaposlenih

Promocija HR PAKETA
Za kompanije do 50 zaposlenih

Stara cena važi do decembra 2022!

ZA SAMO 4 MESECA OJAČAJTE SVOJU ORGANIZACIJU DA BUDE SNAŽNA PODRŠKA VAŠEM OSNOVNOM BIZNISU!

AKO STE KOMPANIJA KOJA NEMA SVOJ HR I POTREBNA VAM JE PODRŠKA U REŠAVANJU SLEDEĆIH PROBLEMA:

 • Zaposleni često ne preuzimaju odgovornost za poslove koje obavljaju
 • Nisu jasno razgraničena zaduženja i neki poslovi su „ničiji“
 • Motivacija uglavnom nije na željenom nivou
 • Pravila ponašanja zaposlenih zavise od njihovog kućnog vaspitanja
 • Teško dolazite do dobrih kadrova
 • Nije vam jasno zašto su neki zaposleni napustili kompaniju
 • Pojedinci imaju osećaj da je „sve na njima“ i da ostali zaposleni ne daju svoj maksimum

IMAMO REŠENJE ZA VAS!

STARA CENA HR PAKETA USLUGA DO DECEMBRA 2022:
2800 EUR+PDV
MOGUĆNOST PLAĆANJA U 4 MESEČNE RATE (4 X 700 EUR+PDV)

SADRŽAJ PROGRAMA

Program obuhvata sledeće usluge:

 1. Izradu sistematizacije – obavljanje kvalitetne analize posla, izradu opisa posla za sva radna mesta i postavljanje organizacione šeme
 2. Kreiranje kodeksa poslovnog ponašanja u kompaniji za sve zaposlene
 3. Obavljanje ispitivanja zadovoljstva zaposlenih sa tumačenjem rezultata i predlogom korektivnih mera
 4. Uvođenje HR alata u proces regrutacije i selekcije koji doprinose boljoj regrutaciji i adekvatnom izboru kandidata
 1. IZRADA SISTEMATIZACIJE RADNIH MESTA

Sistematizacija predstavlja pregled opisa poslova za sva radna mesta u kompaniji i na osnovu nje se sagledavaju svi procesi i kompletan način poslovanja u kompaniji.

Šta dobijate kroz kvalitetno urađenu sistematizaciju radnih mesta?

 • Urađenu analizu posla (opis posla &profil zaposlenog) za svako radno mesto u kompaniji. što omogućava otklanjanje preklapanja i nedoumica i jasno razgraničenje šta su čija zaduženja i obaveze na kom radnom mestu
 • Kreiranu Organizacionu šemu kompanije koja jasno definiše liniju rukovođenja u kompaniji i obavezu preuzimanja odgovornosti
 • Smanjenje potrebe za mikromenadžovanjem jer su opisi posla urađeni na osnovu kvalitene analize i kao takvi jasno definisani i prihvaćeni od strane zaposlenih
 • Definisanje neophodnih zahteva za kandidate u procesu regrutacije i selekcije
 • Utvrđene smernice za aktivnosti planiranja treninga i razvoja karijere zaposlenih
 • Obezbeđivanje početnih informacija u procesu utvrđivanja zarada i nagrađivanja zaposlenih
 • Početnu bazu podataka prilikom svih važnijih procesa u kompaniji- planiranja, organizovanja, kontrolisanja, usmeravanja i sl.

 1. KREIRANJE KODEKSA POSLOVNOG PONAŠANJA ZAPOSLENIH

Kodeks je pisani dokument sa kojim treba da budu upoznati svi zaposleni sa ciljem standardizovanja nivoa profesionalne usluge. Zaposleni potpisuju da su upoznati sa sadržajem Kodeksa i nakon toga on postaje obavezujući dokument za sve zaposlene.
Sadržaj Kodeksa se uvek prilagođava potrebama konkretne kompanije.

Šta dobijate kroz Kodeks poslovnog ponašanja?

 • Definisana pravila poslovnog ponašanja koja važe u kompaniji
 • Upućivanje zaposlenih kako da svoje ponašanje prilagode radnom okruženju u skladu sa vrednostima za koje se kompanija zalaže
 • Formiranje i održavanje željenog imidža i renomea kompanije uz poštovanje standarda ponašanja od strane svih zaposleni

 1. OBAVLJANJE ISPITIVANJE ZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIH

Ispitivanjem zadovoljstva zaposlenih dobijaju se informacije kako zaposleni vide svoju kompaniju i u kojoj meri su zadovoljni ispitivanim motivacionim faktorima. Mogu se ispitivati različiti motivacioni faktori u skladu sa potrebama kompanije: komunikacija, organizacija, rukovođenje, sigurnost, materijalni podsticaji, mogućnost razvoja, uslovi rada i drugo.
Na osnovu dobijenih informacija utvrđuju se područja gde zaposleni smatraju da postoje najveći problemi, gde su najhitnije promene i predlažu se korektivne mere u skladu sa tim.

Šta dobijate Ispitivanjem zadovoljstva zaposlenih?

 • Izveštaj i prezentaciju rezultata ispitivanja zadovoljstva sa predlogom korektivnih mera
 • Plan za povećanje motivacije zaposlenih i zadržavanje kvalitetnih zaposlenih u kompaniji i usmeravanje organizacione kulture u željenom smeru

 1. UVOĐENJE HR ALATA ZA SELEKCIJU

Da bi se sproveo efikasan proces regrutacije i selekcije i izvršio izbor najadekvatnijeg kandidata potrebno je koristiti osnovne HR alate selekcije i obučiti sve učesnike u procesu za njihovo korišćenje. HR alati u procesu selekcije:

 • Interno i eksterno oglašavanje (kanali, načini i prezentacija kompanije)
 • Formiranje interne baza kandidata
 • Telefonsko intervjuisanja (kada, kako i zašto)
 • Intervjuisanje na bazi procene kompetencija (tehnike, procena, izveštavanje)
 • Ponude za kandidate i organizovanje prijema novozaposlenih

Šta dobijate uspostavljanjem HR alata za efikasnu selekciju u kompaniji?

 • Uvođenje sistema rada u proces regrutacije i selekcije
 • Obuku za interni menadžment koji učestvuje u intervjuisanju kandidata
 • Formulare, izveštaje i uputstva koje treba koristiti u kompanijama u procesu selekcije
 • Smernice za razvijanje brenda poželjnog poslodavca na tržištu rada

METODOLOGIJA RADA NA PROGRAMU

Po dolasku u vašu kompaniju, održavamo sastanak na kome analiziramo trenutno stanje i potrebe kompanije. Zajedno sa vama pravimo plan akcije koji je u skladu sa HR paketom. Realizujemo planirane aktivnosti po dogovorenim terminima.

TRAJANJE PROGRAMA

Program traje 4 meseca, nakon svakog meseca isporučujemo po jedan proces iz sadržaja programa.

CENA PROGRAMA

Cena programa HR PAKET od 01.01.2023. je 3.500 EUR+PDV.

STARA CENA HR PAKETA USLUGA DO DECEMBRA 2022:
2800 EUR+PDV
MOGUĆNOST PLAĆANJA U 4 MESEČNE RATE (4 X 700 EUR+PDV)

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram