Analiza finansijskih izveštaja

Trening omogućava polaznicima da shvate suštinu i strukturu osnovnih finansijskih izveštaja sa kojima se sreću u svakodnevnom radu i da na praktičnim primerima uoče kako se interpretira koji pokazatelj.
Uloga i značaj finansijskih izveštaja, vrsta finansijskog izveštavanja, kao i ključne poruke koje se mogu dobiti iz izveštaja, neki su od odgovora koje polaznici dobijaju tokom ovog treninga.

Kome je trening namenjen?

 • Menadžerima koji žele da dobro razumeju finansijske izveštaje i bolje koriste informacije iz računovodstva u donošenju poslovnih odluka
 • Vlasnicima malih i srednjih preduzeća koji žele da se više uključe u finansije kako bi bolje kontrolisali finansijska ostvarenja svog preduzeća
 • Preduzetnicima koji razmišljaju ili su već počeli sopstveni biznis
 • Zaposlenima koji rade ili žele da rade u top menadžmentu, a za to im je uslov poznavanje finansijskih izveštaja
 • Administrativnim radnicima koji imaju i knjigovodstvena zaduženja
 • Investitorima koji žele da investiraju u neko preduzeće i potrebno im je da razumeju odakle dolaze brojevi koje analiziraju u finansijskim izveštajima

Sadržaj treninga

 • Uvodno predavanje
  • Uloga i značaj finansijskih izveštaja
  • Vrste finansijskih izveštaja
 • Osnovne računovodstvene jednačine i pojmovi
 • Bilans stanja (Balance Sheet)
 • Bilans uspeha (Income statement)
 • Bilans novčanih tokova (Cash Flow)
 • Uporedivost finansijskih izveštaja
  • Apsolutni i relativni pokazatelji finansijske analize
  • Horizontalna i vertikalna analiza
  • Analiza trendova
 • Analiza profitabilnosti
  • Analiza troškova i profita (Gross Profit, Break Even Point)
  • Merenje profitabilnosti (ROA , ROE, Du Point analiza)
 • Analiza likvidnosti i poslovne aktivnosti
  • Obrtni kapital
  • Tekući (Current) racio, Acid-Test
  • Koeficijent obrta
 • Analiza solventnosti
  • Debt-Equity racio
  • Times interest earned racio

Koristi od treninga

 • Razumevanje uloge i značaja finansijskih izveštaja
 • Prepoznavanje ključnih poruka koje se mogu dobiti iz izveštaja
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram