Veštine komunikacije

Ovaj treninga će omogućiti polaznicima da savladaju osnove teorije komunikacije, da se upoznaju sa tipičnim komunikacionim modelima i da steknu komunikacijske tehnike i veštine koje im mogu pomoći u efektivnoj poslovnoj komunikaciji. Uz to polaznici će biti upoznati sa osnovnim psihološkim tipovima klijenata i dobiti praktične savete kako da ostvare što uspešniju komunikaciju sa njima.

Sadržaj treninga

 • Osnovne karakteristike komunikacije
  • Verbalni i neverbalni aspekti komunikacije
  • Aktivno slušanje
  • Asertivna komunikacija
 • Poslovna komunikacija
  • Umešnost davanja povratne informacije
  • Prihvatanje negativne povratne informacije (kritike)
  • Komunikacija u timu i timski rad
  • Konflikti i kako sa njima
 • Komunikacija sa klijentima
  • Podela na tipične psihološke tipove klijenata
  • Komunikaciju sa tzv. teškim klijentima

Kome je trening namenjen?

 • Menadžerima svih nivoa
 • Svim zaposlenima koji žele da usavrše svoje veštine komunikacije

Koristi od treninga

 • Na kraju treninga polaznici će savladati osnove efikasne komunikacije, upoznaće komunikacijske tehnike i veštine koje im mogu pomoći u u efektivnoj komunikaciji kako interno- sa zaposlenima, tako i eksterno- sa klijentima, kao i u konstruktivnom rešavanju eventualnih konflikata.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram