Veštine pregovaranja

Ovaj trening namenjen je menadžerima, kao i svim zaposlenima koji u okviru kompanije aktivno učestvuju u procesu pregovaranja sa klijentima.

Polaznici će tokom treninga biti u prilici da steknu nova znanja koja će im omogućiti da unaprede svoje pregovaračke veštine i komunikaciju kako bi uticali na produktivnost i pozitivan imidž svoje kompanije.

Sadržaj treninga

 • Faze pregovaranja, od pripreme do potvrde
 • Principijelno pregovaranje
 • Izbor najbolje strategije:
  • Strategije pregovaranja u zavisnosti od situacije
  • Strategije pregovaranja u zavisnosti od tipa pregovarača
 • Najčešće greške u pregovaranju
 • BAFO, BATNA, ZOPA - elementi i korišćenje
 • Faktori koji utiču na stil pregovaranja i saveti za uspešno pregovaranje
back to school

Koristi od treninga

 • Razumevanje procesa poslovnog pregovaranja, kao i uslova potrebnog za postizanje prihvatljivog sporazuma za obe strane
 • Upoznavanje svog pregovaračkog profila i poboljšanje svoje komunikacije
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram