Rešavanje primedbi i žalbi

Ovaj trening ima za cilj da učesnici razviju umeće aktivnog slušanja, asertivne komunikacije, da usvoje veštine reagovanja na primedbe i reklamacije, kao i da prihvate različitu percepciju svojih kupaca i potrošača.

Sadržaj treninga

Razumevanje kupaca i potrošača
  • Prihvatanje različitosti u percepciji kupaca i potrošača
  • Tehnika aktivnog slušanja
  • Asertivna komunikacija
Veštine prodajne komunikacije u službi unapređenja zadovoljstva kupaca i potrošača
  • Veštine otklanjanja primedbi
  • Vođenje telefonskog razgovora
  • Pravila email komunikacije
Komunikacija sa “teškim” kupcima
  • Ko su „teški” kupci?
  • Tehnike rada sa uznemirenim kupcima

Koristi od treninga

  • Postizanje boljeg razumevanja i adekvatno odgovaranje na zahteve i potrebe kupaca i potrošača
  • Uspostavljanje i održavanje odnosa poverenja i dugoročne lojalnosti
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram