Treninzi za IT

SOFT SKILLS PROGRAM ZA ZAPOSLENE U IT-U

Program je namenjen IT timovima i sastoji se od četiri modula:1.Veštine komunikacije sa različitim ljudima, 2.Feedback, 3.Timski rad, 4.Assessment članova tima

Program je koncipiran tako da ne remeti rad vašeg tima na projektima!

1 MESEC, 1 NEDELJNO, INVESTIRAJTE PO 3 SATA VREMENA U LJUDE OD KOJIH ZAVISI USPEH I PRODUKTIVNOST  VAŠE KOMPANIJE! VRATIĆE SE VIŠESTRUKO!

Ako želite da u Vašem IT timu:

 • ojačate komunikaciju
 • unapredite veštinu davanja povratne informacije
 • razvijete soft kompetencije članova tima
 • osigurate da tim postigne sinergiju i deluje jedinstveno u cilju uspešne realizacije projekta

ovo je Ponuda za Vas!

Trener na programu: Stanislava Škugor - Diplomirani psiholog, Sertifikovani coach Britanske “Academy of executive coaching”-AoEC i NLP practitioner

SADRŽAJ SOFT SKILLS PROGRAMA

I  MODUL:  VEŠTINE KOMUNIKACIJE SA RAZLIČITIM LJUDIMA

SADRŽAJ:

 • Percepcija /prihvatanje različitosti u percepciji/tipovi ličnosti
 • Verbalna / neverbalna komunikacija/ aspekti/ usklađivanje
 • Aktivno slušanje kao preduslov uspešne komunikacije/ principi/upotreba
 • Praktičan rad /test- različiti komunikacioni tipovi/ prednosti/nedostaci /pristupna strategija

EFEKTI:

 • Usvajanje i korišćenje tehnika  koje podstiču efektivnu komunikaciju među članovima tima i smanjuju destruktivan aspekt konflikata
 • Razvoj veština  aktivnog slušanja, verbalne i neverbalne komunikacije i njihova redovna upotreba unutar timova
 • Razumevanje različitih tipova ličnosti u komunikaciji,  njihovo prepoznavanje u praksi i prilagođavanje strategije komuniciranja u odnosu na  tip ličnosti

II MODUL: FEEDBACK

SADRŽAJ:

 • Kada, kako i zašto davati povratnu  informaciju
 • Formula za uspešno davanje pozitivne/ negativne povratne informacije
 • Stil postavljanja pitanja
 • Tehnika primanja povratnih informacija
 • Praktičan rad  na individualnim primerima

EFEKTI:

 • Kreiranje pozitivne radne klime u kojoj je jasno definisano šta je dobro, a šta nije dobro učinjeno
 • Pružanje mogućnosti svakom pojedinačnom primaocu povratne informacije da na osnovu toga  planira svoje dalje postupke i unapredi postojeći rad
 • Povećanje lične motivacije i odgovornosti pojedinaca u timovima

III MODUL: TIMSKI RAD

SADRŽAJ:

 • 4 modela ponašanja u komunikaciji/ pasivan, pasivno agresivan, agresivan i asertivan
 • Asertivna komunikacija kao osnova timskog rada
 • Tehnike asertivne komunikacije/ ja  ti govor/ izbegavanje komunikacionih zamki   
 • Prevencija konflikata/ decentracija/ pregovaranje
 • Tehnike za uspešniji timski rad 
 • Praktičan rad:  korišćenje poželjnih formi obraćanja i komuniciranja u timskom radu

EFEKTI:

 • Prepoznavanje različitih modela ponašanja u komunikaciji
 • Razvijanje tehnika za asertivno ponašanje u konfliktnim poslovnim situacijama
 • Razumevanje timskog rada i korišćenje tehnika za prevenciju konflikata
 • Poboljšanje komunikacije u timu
 • Poboljšanje produktivnosti tima

IV MODUL:  ASSESMENT UČESNIKA I SMERNICE ZA UNAPREĐENJE SOFT KOMPETENCIJA

SADRŽAJ:  

Procena trenutne razvijenosti kompetencija  zaposlenog na osnovu samoprocene, procene od strane vođe tima i procene drugih članova tima uz fasilitaciju i feedback trenera.

EFEKTI            

 • Identifikovanje  potencijala za razvoj i izrada plana  razvoja kako bi se ojačale kompetencije članova tima
 • Dobijanje informacija koje predstavljaju  alat za organizovanje uspešnih timova i postavljanje „pravih ljudi na prava mesta“
 • Kreiranje fer klime u kompaniji, jer ovakav način procene zaposleni doživljavaju kao objektivniji i neutralniji

METODOLOGIJA RADA NA PROGRAMU

Soft skills program za zaposlene u IT-u kreiran je po principu mentorskog programa, u kome mentor-trener pruža praktičnu obuku iz izabranih komunikacionih soft veština. Program je kombinacija predavanja, vežbi na ličnim i pripremljenim primerima, testova, upitnika, studija slučaja, filmovanih poslovnih situacija i diskusije.

CILJEVI PROGRAMA

 • Jačanje komunikacije u IT timovima
 • Unapređenje veštine davanja povratne informacije unutar tima
 • Razvijanje interpersonalnih kompetencija članova tima
 • Osiguravanje da članovi tima deluju jedinstveno  u cilju uspešnog ostvarenja projekta

TRAJANJE PROGRAMA

Program traje jedan mesec. Organizovan je u 4 modula, koji se odvijaju jednom nedeljno, u trajanju od po tri sata po modulu.
Termini modula se određuju u skladu sa dogovorom.

CENA PROGRAMA

Puna cena programa je 3.000 EUR+PDV za tim do deset zaposlenih. Za prijave do kraja oktobra odobravamo popust od 30%!

CENA PROGRAMA sa 30% POPUSTA IZNOSI 2100 EUR+ PDV

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram