Vesti | Stručni tekstovi

Da li uspeh u karijeri isključuje kvalitetan privatan život i obrnuto?

jun 2013.Kada je zapravo počelo da se priča o ravnoteži između privatnog i poslovnog života?

Upravljanje motivacijom

apr 2013.Razlike u zaradama između ‘dobrih’ i ‘loših’ radnika moraju biti dovoljno uočljive.

Nađite vremena za ‘zlatnu sredinu’

apr 2013.U ovom tekstu govorićemo o četiri kategorije zaposlenih koje svaka kompanija ima: ‘zvezdama’, ‘istrošenima’, ‘huškačima’ i ‘zlatnoj sredini’.

Etika i korektan tretman u menadžmentu ljudskih resursa

dec 2012.Da li je pogrešno da iz ličnih razloga koristim kompanijski e-mail? Da li je neetički postupak da grešku koju sam napravio pripišem tehnološkom propustu? Da li je pogrešno ako koristim kancelarijsku opremu da bih pomogao detetu u školskom radu?

Put od kompanijske do strategije ljudskih resursa

okt 2012.Svaka strategija, ma koliko dobra bila, na početku je mrtva ukoliko je kompanija ne oživi pravim ljudima na pravom mestu.

Promene i energija

okt 2012.Promena u potpunosti predstavlja ključan sadržaj posla.Treba da sprovodite promene i to bolje pre nego što dođete u situaciju da to zaista morate da radite.

Način komuniciranja je ključan za uspeh

avg 2012.Svaka organizacija koja namerava da stabilno posluje i da se unapređuje mora da ima uspostavljen i dobro razvijen sistem komuniciranja i informisanja.

Organizacije koje uče

jun 2012.Organizacija koja uči nije samo zbir onoga što su njeni pojedinci naučili. Učenje mora biti zajedničko i primenjeno na organizaciju, kao reakcija na promene na tržištu.

Procenjivanje uspešnosti zaposlenih

apr 2012.Više od dve trećine zaposlenih kaže da ne zna u potpunosti šta se tačno očekuje od njih i šta mora da poboljša u svom radu, da žele bolju dvosmernu komunikaciju sa svojim rukovodiocima, konstruktivan i potpuno otvoren razgovor o ličnim performansama.

Organizaciona kultura - okosnica poslovnog uspeha

feb 2012.Jasno je da menadžment kompanije ima ulogu da stvori takvu atmosferu u kompaniji da svaki pojedinac oseća da pripada organizaciji, da je dobrodošao, da je potreban i koristan.

Koučing - veština koja osvaja svet

nov 2011.Menadžeri nemaju više dovoljno informacija i moći da donose sve odluke. Potrebno je da delegiraju zadatke i odgovornosti i da sarađuju sa svojim podređenima. Takođe je potrebno da obezbede da njihovi podređeni u okviru svog domena osećaju jednaku ‘strast’ prema ostvarenju poslovnih ciljeva i da daju sve od sebe kako bi krajnji rezultat bio maksimalan.

Trening i razvoj zaposlenih

sep 2011.Uspešne kompanije se razlikuju od onih drugih po tome što njihovu organizacionu kulturu karakterišu norme i standardi koji podstiču organizaciono ponašanje usmereno na stalni rast i razvoj, a ne na sigurnost i prosečnost.

Uvođenje u posao i orjentacija novozaposlenih

mar 2011.Uvođenje u posao je proces koji podrazumeva prijem novozaposlenih u organizaciju i pružanje svih informacija koje su im potrebne kako bi što pre u potpunosti preuzeli poslove zbog kojih su primljeni.

Značaj regrutacije i selekcije u kompanijama

feb 2011.Poznato nam je da suštinu menadžerskog posla predstavlja ostvarivanje rezultata i da menadžeri moraju da ostvaruju rezultate uz pomoć ljudi, ali da li uvek imamo i jasnu spoznaju da je prvi korak u celom tom procesu odabir pravih ljudi
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram