fbpx

HR Expert

Objavljujemo upis nove generacije!

HR Expert je program namenjen zaposlenima u HR-u koji žele da nadograde i usavrše svoja znanja i veštine iz ove oblasti i nauče kako da ih praktično primene!

Za samo tri meseca, uz popust od 35%, postanite EXPERT u oblastima obuhvaćenim programom!

Cena za termin od 08.12.2022. do 09.03.2023.
je samo 89.400,00 RSD (780 EUR)!

Polaznici nakon uspešno završenog Programa dobijaju SERTIFIKAT!

Zbog trenutne epidemiološke situacije, obuka se obavlja online uživo, uz pomoć Zoom aplikacije i u direktnoj komunikaciji sa predavačem

Sadržaj programa

people search
I modul
REGRUTACIJA I SELEKCIJA
 • Postavka procesa regrutacije i selekcije na nivou kompanije
 • Definisanje procedure za regrutaciju i selekciju
 • Usklađivanje politike regrutacije sa vrednostima kompanije
 • Brendiranje kompanije u javnosti
 • Head hunting
 • Obuka drugih menadžera koji učestvuju u procesu selekcije
pair programming
II modul
EVALUACIJA ZAPOSLENIH
 • Razumevanje koncepta performans menadžmenta
 • Uvođenje procesa godišnjih razgovora u kompaniju
 • Obuka za učesnike procesa godišnjih razgovora
 • Definisanje procedure za godišnje razgovore
 • Definisanje krovnih ciljeva na nivou kompanije
 • Definisanje sektorskih ciljeva
 • Povezivanje sektorskih ciljeva sa konkretnim radnim mestima
 • Merenje uspešnosti pojedinaca kroz sistem postavke ciljeva
mind map
III modul
ORGANIZACIONA KULTURA
 • Definisanje misije/vizije/ vrednosti kompanije
 • Izrada kodeksa poslovnog ponašanja
 • Ispitivanje zadovoljstva zaposlenih
 • Definisanje upitnika za ispitivanje zadovoljstva zaposlenih
 • Priprema procesa
 • Sprovođenje procesa- anketiranje zaposlenih u kompaniji
 • Obrada podataka/ pravljenje izveštaja
 • Tumačenje rezultata ispitivanja zadovoljstva zaposlenih
process
IV modul
RAZVOJ ZAPOSLENIH
 • Ispitivanje razvojnih potreba - TNA analiza
 • Asesment zaposlenih - procena 360 stepeni
 • Pravljenje razvojnog plana za pojedince
 • Kreiranje i praćenje uvodnih obuka u kompaniji
 • Kreiranje i praćenje internih obuka u kompaniji
 • Pravljenje talent programa
 • Planiranje karijere
in progress
V modul
HR KAO LIDER
 • Kreiranje HR Strategije
 • Veštine vrhunskog komunikatora
 • Coaching/ Mentoring
 • Izgradnja motivišućeg radnog okruženja i motivacija zaposlenih

Metodologija rada

HR Expert je program kreiran po principu mentorskog programa u kome mentor-trener pruža praktičnu obuku na različite teme iz oblasti HR-a . Program je kombinacija predavanja, vežbi na pripremljenim primerima, studija slućaja, filmovanih poslovnih situacija i diskusije.

Cilj programa

Na programu HR EXPERT naučićete da samostalno:

 • Obavite ispitivanje zadovoljstva zaposlenih, protumačite dobijene rezultate i na osnovu zaključaka napravite plan akcije za unapređenje organizacione kulture
 • Postavite ciljeve na nivou kompanije, sektora i pojedinca i organizujete kompletan proces godišnjih razgovora u organizaciji
 • Postavite misiju, viziju i vrednosti kompanije
 • Napravite Kodeks poslovnog ponašanjaKreirate HR strategiju koja je u skladu sa ciljevima i strategijom kompanije
 • Uspostavite proces selekcije u kompaniji i obučite menadžere da učestvuju u procesu
 • Pozicionirate svoju organizaciju kao poželjnog poslodavca
 • Procenite situaciju kada je najbolje angažovati head hunting agenciju i izvučete maksimalne benefite od te saradnje
 • Koristite u praksi različite tehnike za motivaciju zaposlenih
 • Razumete proces koučinga i znate kada i kako da ga koristite
 • Uspostaviti kulturu mentoringa i obučite menadžere za ulogu mentora
 • Koristite alat „ 360 stepeni“ za procenu menadžera
 • Realizujete obuke na različite teme u ulozi internog trenera
 • Adekvatno delegirate zadatke svojim kolegama u HR timu i naučite druge menadžere veštini situacionog rukovođenja

Trajanja programa

Program traje 3 meseca. Fond programa je 48 sati. Predavanja se obavljaju jednom nedeljno, četvrtkom u trajanju od četiri sata u terminu od 17h do 21h.

Cena programa

Cena sa 35% popusta iznosi 89.400,00 RSD (780 EUR). Uplata za fizička lica može se izvršiti u tri mesečne rate. Iznos mesečne rate je 29.800,00 RSD. Cena programa bez popusta je 137.539,00 RSD (1200 EUR).

Pozovite telefonom +381‑11‑6302170 ili na email: office@meritplan.rs

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram