HR Expert

HR Expert je program namenjen zaposlenima u HR-u koji žele da nadograde i usavrše svoja znanja i veštine iz ove oblasti i nauče kako da ih praktično primene!

Za samo tri meseca, uz popust od 50%, postanite EXPERT u oblastima obuhvaćenim programom!

Cena za termin od 12.09.2020. do 12.12.2020. je samo 70.800,00 RSD !

Sadržaj programa

people search
I modul
REGRUTACIJA I SELEKCIJA
 • Postavka procesa regrutacije i selekcije na nivou kompanije
 • Definisanje procedure za regrutaciju  i selekciju
 • Usklađivanje politike regrutacije sa vrednostima kompanije
 • Brendiranje kompanije u javnosti
 • Head hunting
 • Obuka drugih menadžera koji učestvuju u procesu selekcije
pair programming
II modul
EVALUACIJA ZAPOSLENIH
 • Razumevanje koncepta performans menadžmenta
 • Uvođenje procesa godišnjih razgovora u kompaniju
 • Obuka za učesnike procesa godišnjih razgovora
 • Definisanje procedure za godišnje razgovore
 • Definisanje finansijskih i nefinansijskih KPI’s na nivou kompanije
 • Definisanje min/target/max za svaki KPI
 • Povezivanje KPI’s sa konkretnim radnim mestima
 • Merenje uspešnosti pojedinaca kroz sistem KPI’s
 • Motivisanje zaposlenih
mind map
III modul
ORGANIZACIONA KULTURA
 • Definisanje misije/vizije/ vrednosti kompanije
 • Izrada kodeksa poslovnog ponašanja
 • Ispitivanje zadovoljstva zaposlenih
 • Definisanje upitnika za ispitivanje zadovoljstva zaposlenih
 • Priprema procesa
 • Sprovođenje procesa- anketiranje zaposlenih u kompaniji
 • Obrada podataka/ pravljenje izveštaja
 • Tumačenje rezultata ispitivanja zadovoljstva zaposlenih
process
IV modul
RAZVOJ  ZAPOSLENIH
 • Ispitivanje razvojnih potreba - TNA analiza
 • Asesment  zaposlenih- procena 360 stepeni
 • Pravljenje razvojnog  plana za pojedince
 • Kreiranje i praćenje uvodnih obuka u kompaniji
 • Kreiranje i praćenje internih obuka u kompaniji
 • Pravljenje talent programa
 • Planiranje karijere

Metodologija rada

HR Expert je program kreiran po principu mentorskog programa u kome mentor-trener pruža praktičnu obuku na različite teme iz oblasti HR-a . Program je kombinacija predavanja, vežbi na pripremljenim primerima, studija slućaja, filmovanih poslovnih situacija i diskusije.

Cilj programa

Da se polaznicima omogući da steknu veštine i znanja u oblastima iz programa i da dobiju praktične alate za samostalan rad.

Dužina trajanja programa

Sledeći termin - od 12.09.2020. do 12.12.2020.

Program traje 3 meseca. Fond programa je 48 sati. Predavanja se obavljaju jednom nedeljno, subotom u trajanju od četiri sata u terminu od 10h do 14h.

Cena programa

Promotivna cena sa 50% popusta iznosi 70.800,00 RSD bez obračunatog PDV-a! Uplata se vrši u tri mesečne rate. Iznos mesečne rate je 23.600,00 RSD bez obračunatog PDV-a.

Cena programa bez popusta je 142.600,00 RSD bez obračunatog PDV-a.

Vaše mesto na programu možete rezervisati putem telefona 011 63 02 170 ili e-mail adrese: office@meritplan.rs

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram