Merchandising

Trening je namenjen marketing, sales i trade marketing menadžerima, perspektivnim merchandinsing pojedincima i merchandiserima koji su direktno odgovorni za sprovođenje standarda na terenu. Cilj treninga je da učesnici steknu veštine in- store merchandising-a, kako bi adekvatno odgovorili na nove potrebe tržišta.

Sadržaj treninga

  • Uloga i mesto merchadisinga u marketinškoj i prodajnoj strategiji kompanije
  • Osnovni principi i elementi merchadisinga za robu široke potrošnje
  • Kreiranje i usklađivanje merchadising standarada sa kanalima prodaje i pozicijom u prodajnom objektu
  • Merchadising strategije i tehnike
  • Aktiviranje konzumenta sa adekvatnom POP komunikacijom na mestima prodaje
  • Mikro merchadising
  • Sistem za praćenje merchadising aktivnosti na terenu

Koristi od treninga

  • Upoznavanje sa merchadising strategijama i taktikama koje doprinose profitabilnosti
  • Sticanje veština aktiviranja konzumenata za kupovinu, adekvatnom POP komunikacijom
  • Upravljanje egzekucijom na mestu prodaje, po adekvatnim standardima
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram