Pitanja za HR Savetu

Pitanja i odgovori


Kako postupiti kada član tima bojkotuje svoj deo posla?

Pozvati kolegu na individualni sastanak i primeniti pravila davanja negativnog FB. Primeniti formulu EEC (E- primer ili opis ponašanja, E- efekat i posledice tog ponašanja, C- promena koja se traži u budućnosti).

To znači:

Korak 1. : Opisati poslednji sastanak tima, gde ste primetili da član tima ne radi svoj deo posla. Opisati celokupnu situaciju, naročito njegovo ponašanje, što je moguće neutralnijim rečnikom. Kad se kaže neutralno, pod tim se podrazumeva, samo opis ponašanja, bez prenaglašenih, emotivno nabijenih izraza, bez interpretacije (pripisivanja zamišljenih motiva i pretpostavki zašto se neko ponaša na određeni način, npr. ne radi zato što je lenj, nezainteresovan, nema inicijative ili je opterećen nekim ličnim problemima); fokusirano na aspekte ponašanja koji mogu da se promene (a ne neke osobine ličnosti, temperament ili spoljašnje okolnosti na koje on nema uticaja).

Korak 2.: Opisati posledice opisanog ponašanja na sve one koji osećaju posledicu njegovog nedovoljnog angažovanja na poslu (npr. posledice: po njega samog, po druge članove tima, kako to deluje na Vas, na celokupan posao, kompaniju i drugo)

Korak 3.: Postaviti pitanje: Šta misliš da bi mogli da uradimo da na sledećem sastanku tima ne dodjemo ponovo u istu situaciju?

  • Ako zaposleni da dobar predlog: Treba dogovoriti sledeći sastanak, kada će se dati novi FB za prethodno ugovoreno ponašanje.
  • Ako zaposleni nema adekvatan predlog: . Dati predlog kako bi zaposleni mogao da se organizuje za svoj deo posla, ponuditi pomoć I diskutovati sa zaposlenim da li se slaže sa predlogom i ugovoriti novi sastanak.

AKO ŽELITE DA SAZNATE VIŠE NA TEMU FEEDBACK-A PRIJAVITE SE NA TRENING - VEŠTINE FEEDBACK-a povratne informacije!


Kako da motivišem zaposlenog kojem je opala motivacija?

U motivisanju zaposlenih poslodavci najčešće u prvom trenutku posegnu za novčanom stimulacijom (povećanje plate ili bonus), zatim za poboljšanjem uslova rada, dodatnim beneficijama kao i javnom promocijom, priznanjem i slično; ili suprotno- koriste kaznu- što bi bila svaka vrsta destimulacije, kao što su novčana kazna ili degradacija ili u krajnjoj liniji otkaz.

Sada ćemo vam predložiti nekoliko drugačijih opcija, koje biste mogli da primenite, kako bi pozitivno uticali na buđenje unutrašnje motivacije kod zaposlenog:

Prvi predlog je da razmislite kako bi posao vašem zaposlenom mogao ponuditi više intelektualnog izazova. Kada ljudi zapadnu u rutinu i obavljaju svoj posao po inerciji, gotovo bez razmišljanja, vrlo lako takav posao postaje dosadan i motivacija zaposlenog za obavljanje istog opada. Obogatite posao novim aspektima, uključite zaposlenog u neke nove aktivnosti, dajte mu da reši neki problem, da preuzme više odgovornosti, “razbudite ga”, tako da mora više intelektualno da se angažuje.

Drugi predlog je da razmislite da li možda vaš zaposleni ima doživljaj da stagnira i da nema mogućnost napredovanja na svom poslu. Ako je “kvalitetan”, treba mu ponuditi neku vrstu napredovanja, ako nemate mogućnosti da to bude hijerrhijsko napredovanje u formalnom smislu, onda mu ponudite neki manje formalan vid napredovanja, npr. ponuditi mu da postane šef stručnog tima ili mu dati neku novu ulogu I veću odgovornost.

Treći predlog se sastoji u tome, da ponekad zaposlenima dosta znači i deluje na njih motivišuće mogućnost da imaju izvesnu kontrolu nad poslom i svojom poslovnom situacijom. Šta bi to moglo da bude konkretno? Npr. ponekad zaposleni vole da imaju fleksibilno, a ne fiksno radno vreme i da rade onda kada to njima najviše odgovara, a ne da to bude radno vreme od 8h do 16h ili od 9h do 17h. Isto tako mogućnost rada od kuće, ako je to moguće bar jedan do dva puta nedeljno. Takođe, ovde bi spadalo i npr. delegiranje konačnog cilja nekog posla zaposlenom, a da on može samostalno da osmisli, isplanira način dolaska do tog cilja i ostvari ga na taj svoj način (delegira se cilj i kompletna odgovornost za obavljanje posla

AKO ŽELITE DA SAZNATE VIŠE NA TEMU MOTIVISANJA ZAPOSLENIH PRIJAVITE SE NA TRENING - RAZVOJ MOTIVACIJE I INICIJATIVE KOD ZAPOSLENIH!


Kako da skrenem pažnju koleginici na neadekvatno i neposlovno oblačenje na poslovnom sastanku?

S obzirom da je u pitanju malo osetljivija povratna informacija ( ENG.FEEDBACK-FB), obavezno organizujte davanje FB ,,1 na 1”, izbegnite da tom prilikom budu prisutne i druge kolege.

Preporuka je da iskoristite situaciju konkretne poslovne situacije u kojoj je koleginica bila neadekvatno obučena i odmah čim budete u prilici date FB koleginici.

Počnite od onaga što je bilo dobro na sastanku i pohvalite je ukoliko je postojao njen doprinos tome. Onda spomenite njenu odevnu kombinaciju i istaknite razliku u odnosu na ostale prisutne u toj situaciji. Zatim se pozovite na Kodeks poslovnog ponašanja (ukoliko ga imate) ili na to da pravila poslovnog odevanja za dame nalažu da dužina suknje bude malo iznad kolena, zatvorenu obuću, sako i bluzu, kao i izbegavanje suviše napadne, dekoltirane, providne ili garderobe koja otkriva telo.
Istaknite da je koleginica svojom odevnom kombinacijom ostavila neposlovan utisak na prisutne u toj situaciji i samim tim da se ponašala suprotno pravilima poslovnog ponašanja. Možete pomenuti i mogući negativan uticaj na druge kolege, koji mogu slediti njen primer u odevanju… Pitajte obavezno koleginicu za neki predlog kako sledeći put da izbegnetu situaciju ostavljanja neprofesionalnog utiska na druge.
Ukoliko u Vašoj kompaniji postoji Kodeks poslovnog ponasanja i ukoliko su svi zaposleni prethodno upoznati sa pravilima Kodeksa onda je najbolje u tom razgovoru se pozvati na obavezu zaposlenih da poštuju pravila odevanja navedena u Kodeksu.

Ukoliko nemate Kodeks, a vidite da se ovaj problem često ponavlja i da ima i drugih zaposlenih koji se neposlovno odevaju, preporuka je da sastavite Kodeks poslovnog ponašanja, gde ćete obavezno ubaciti odeljak o pravilima poslovnog odevanja i tačno naznačiti osnovna pravila kako za dame, tako i za kolege, koji će postati obavezujući standard odevanja u vašoj kompaniji

U izradi Kodeksa poslovnog ponašanja mi u Merit Plan-u imamo višegodišnje iskustvo i Vama smo na raspolaganju. U praksi se najbolje pokazalo da uvođenje Kodeksa u kompaniju treba ispratiti radionicama na temu poslovnog ponašanja jer tada zaposleni učestvuju u stvaranju zajedničke organizacione kulture i osećaju veću odgovornost za primenu i poštovanje dogovorenih pravila.

AKO ŽELITE DA SAZNATE VIŠE NA TEMU POSLOVNOG BONTONA PRIJAVITE SE NA TRENING - POSLOVNO PONAŠANJE I BONTON!


linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram