Procena zaposlenih assessment

U većini kompanija dođe momenat kada je potrebno napraviti dobru analizu svih resursa koji su na raspolaganju, u cilju dostizanja bolje organizacije i unapređenja poslovanja. Kako bi dobile maksimum od svojih zaposlenih kompanije moraju da znaju njihove snage i oblasti za razvoj, a da ih potom postave na pozicije na kojima će dobiti maksimalnu vrednost od svakog pojedinca. U tom svetlu izuzetno je važna adekvatna individualna procena menadžerskog kadra odnosno zaposlenih, koja će dati realnu sliku o pojedinačnim individualnim kapacitetima i razvojnom potencijalu.

Šta je assessment menadžera?

Assesment dizajniramo tako da se usredsređujemo na kompetencije koje se očekuju na određenom radnom mestu i koje su sastavni deo opisa posla za konkretnu poziciju.

forgot password

Assesment je jedan od najpouzdanijih načina za prikupljanje informacija o razvijenosti profesionalnih kompetencija kod pojedinaca. Kompetencije se definišu kao sposobnost pojedinca da primeni svoja znanja, veštine, stavove i sposobnosti u obavljanju konkretnih radnih zadataka.

Najčešće se koristi za menadžerske pozicije, a povremeno i za procene određenih zaposlenih u svrhe različitih potreba kompanije.

Rezultati assessmenta menadžera

  • procena razvijenosti menadžerskih kompetencija
  • dominanantan uticaj na tim
  • definisanje razvojnih potreba

Od čega se sastoji assessment?

Procena 360 stepeni

Predstavlja procenu trenutne razvijenosti kompetencija menadžera, od strane njegovog neposrednog rukovodioca, podređenih i kolega istog ranga, uključujući i individualnu samoprocenu. Sumiranjem prikupljenih podataka, omogućava se pun krug (360 stepeni) procene menadžerskih kompetencija.

360° procena vam omogućava da pripremite prave ljude za prave pozicije i da usmerite njihov razvoj, bilo kroz trening ili neki drugi vid podrške, ka ostvarenju izuzetnih rezultata.

Procena zastupljenosti ometajućih faktora

Procenjuje se prisutnost faktora koji mogu negativno uticati na dostignuća menadžera, kao što su nedostatak fokusa, preterana kontrola, neposvećenost, arogancija, nedostatak samopuzdanja i drugo.

Utvrđivanje dominantnog ponašanja u timu

Unutar svakog tima, pojedinci se razlikuju po sklonosti određenom tipu ponašanja (na primer: neko je sklon nadgledanju i kontroli, neko - brine o detaljima i slično). Za procenjivanog menadžera se utvrđuje dominantan stil ponašanja, koji najčešće preuzima u timu sa ciljem postizanja maksimalnog učinka tima.

Koje su koristi za kompaniju?

  • Identifikovanje liderskih potencijala i planiranje ciljanog razvoja menadžera sa visokim potencijalom
  • Dobijanje informacija koje predstavljaju pomoćni alat za postavljanje „pravih ljudi na prava mesta“
  • Kreiranje fer klime jer ovakav način procene zaposleni doživljavaju kao objektivniji i neutralniji

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram