Briga o klijentima / Customer Care

Cilj  ovoga  treninga  je  razvijanje  sposobnosti  razumevanja  i adekvatnog odgovaranja na potrebe klijenata, kao i razvijanje veštine proaktivnog reagovanja na primedbe sa ciljem uspostavljanja i održavanja odnosa poverenja i dugoročne lojalnosti.

Sadržaj treninga:

  • Prepoznavanje faktora koji utiču na zadovoljstvo klijenata
  • Razumevanje različitih stilova komunikacije i ponašanja klijenata
  • Definisanje standarda ponašanja u odnosu sa klijentima
  • Merenje zadovoljstva klijenata i korektivne akcije
  • Proaktivni pristup - analiza prednosti i prilika

Koristi od treninga:

  • Prepoznavanje potreba i očekivanja klijenata i adekvatno reagovanje
  • Standardizacija odnosa prema klijentima
  • Uočavanje različitih tipova klijenata i adekvatna komunikacija sa njima
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram