Alati za regrutaciju i selekciju

Trening je namenjen svima onima koji obavljaju ili planiraju da obavljaju poslove regrutacije i selekcije u svojim kompanijama, a žele to da rade na stručan način uz ispravan metodološki pristup.

Sadržaj treninga

 • Regrutovanje potenciijalnih kandidata
 • Alati za brendiranje poslodavca
 • Faze procesa selekcije (CV screening, telefonski intervju, testiranje, intervjuisanje)
 • Priprema i vođenje intervjua sa kandidatom
 • Tehnike za procenu kandidata
 • Korišćenje STAR modela u procesu intervjuisanja
 • Najčešće greške intervjuera i načini  prevazilaženja
 • Pravljenje izveštaja na osnovu intervjua
 • Pravljenje ponude za posao
 • Organizovanje prijema novozaposlenih
 • Organizovanje uvodnih obuka za novozaposlene

Koristi od treninga

Osposobljavanje za samostalno intervjuisanje kandidata na profesionalan način i realizovanje kompletnog procesa regrutacije i selekcije.

Na treningu se dobijaju  formulari i obrasci koji  se koriste u praksi, a u vezi su sa temom treninga.

Datum i vreme održavanja treninga

Trening se obavlja online uživo, uz pomoć Zoom aplikacije i u direktnoj komunikaciji sa predavačem. Trening traje dva dana, termini održavanja su:

 • 25.04.2023. od 17h do 21h
 • 09.05.2023. od 17h do 21h

Cena treninga

Cena dvodnevnog treninga, za navedene datume, sa 35% popusta iznosi 195 EUR (puna cena treninga je 300 EUR)

Vaše mesto možete rezervisati telefonom +381‑11‑6302170 ili na e-mail: office@meritplan.rs

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram