Kompanijski treninzi

Kompanijski treninzi su namenjeni zaposlenima iz jedne kompanije i kao takvi posebno su prilagođeni potrebama konkretnih zaposlenih. Osim ponuđenih kompanijskih treninga kreiramo i treninge na specifične teme, van standardne ponude, u skladu sa posebnim zahtevima kompanije naručioca.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram