Mentoring

Ovaj trening ima za cilj da se učesnici upoznaju sa konceptom mentoringa, da steknu nova znanja o načinima kako odrasli uče, kao i da razviju veštine koje će im omogućiti bolje i kvalitetnije obavljanje mentorske uloge.


Sadržaj treninga

Uspešno komuniciranje kao alat mentoringa
 • Trener / mentor / kouč – sličnosti i razlike
 • Aktivno slušanje / razumevanje / empatija
 • Asertivno komuniciranje
Mentorske veštine
 • Direktivno mentorstvo / mentorstvo zasnovano na podršci
 • Feedback kao imperativ mentorskog rada
Razumevanje koncepta mentorstva
 • Principi učenja odraslih
 • Razumevanje različitih stilova učenja
 • Odabir metoda za obučavanje

Koristi od treninga

 • Prepoznavanje potreba i očekivanja zaposlenih koji su u procesu mentoringa i adekvatno reagovanje
 • Usvajanje veština mentoringa
 • Bolje i kvalitetnije obavljanje uloge mentora
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram