HR Starter

HR Starter je program koncipiran tako da svakom polazniku, kroz praktičnu nastavu, prenese znanje potrebno za početak rada u oblasti ljudskih resursa.

Za samo tri meseca, uz popust od 50%, obezbedite sebi START u HR svetu!

Cena za termin od 01.10.2020. do 24.12.2020. samo 35.400,00 RSD .

Sadržaj programa

interview
I modul
Osnove HR i kadrovska administracija
 • Šta podrazumeva posao HR-a
 • Pozicioniranje HR-a u kompaniji
 • Razumevanje poslovne administracije i dokumentacije
 • Poznavanje radnog prava i kadrovskih poslova
 • Personalne evidencije
 • Ugovori o radu/ Aneksi/ Rešenja/ Potvrde
File bundle
 II modul
Opisi poslova i sistematizacija
 • Metode za analizu posla
 • Izrada opisa poslova
 • “Čitanje” organizacione šeme
 • Pravilnik o sistematizaciji
 • Primena sistema kompetencija u HR procesima
people search
 III modul
Regrutacija i selekcija
 • Definisanje pozicije
 • Izrada oglasa za posao
 • Selekcija CV
 • Telefonski intervju
 • Vođenje intervjua baziranog na kompetencijama
 • Korišćenje testiranja u procesu selekcije
 • Pisanje izveštaja nakon obavljene selekcije
 • Prijem novozaposlenog i praćenje
pair programming
IV modul
Evaluacija zaposlenih
 • Razumevanje  koncepta godišnjih razgovora
 • Koraci u realizaciji procesa godišnjih razgovora
 • Uloga HR-a u procesu godišnjih razgovora
 • Formular za vođenje godišnjih razgovora
 • Postavka ciljeva i procena kompetencija
 • Razvojni planovi
business deal
V modul
 Organizaciona kultura
 • Sadržaj i primena kodeksa poslovnog ponašanja
 • Aktivno slušanje
 • Asertivna komunikacija
 • Feedback
 • Rešavanje konflikata
 • Timski rad
process
 VI modul 
Razvoj zaposlenih
 • Razumevanje značaja razvoja zaposlenih
 • Uloga HR-a u procesu razvoja zaposlenih
 • Transfer znanja u oranizaciji: Interne obuke/ Uvodne obuke
 • Organizacija eksternih obuka za zaposlene
 • Evaluacije obuka

Metodologija rada

HR program za početnike  je  kreiran po principu mentorskog programa u kome mentor-trener pruža praktičnu obuku na različite teme iz oblasti HR-a . Program je kombinacija predavanja, vežbi na pripremljenim primerima, studija slućaja, filmovanih poslovnih situacija i diskusije.

Efekti programa

Nakon programa polaznici su osposobljeni za obavljanje aktivnosti u oblasti ljudskih resursa u sledećim oblastima:

 • Izrada sistematizacije, organizacione šeme i opisa radnih mesta
 • Obavljanje kadrovskih poslova
 • Priprema i vođenje procesa regrutacije i selekcije
 • Samostalno obavljanje intervjua sa kandidatima
 • Uvođenje i praćenje novozaposlenih
 • Organizacija treninga i obuka
 • Organizacija i praćenje godišnjih razgovora kao deo procesa evaluacije zaposlenih
 • Primena kodeksa poslovnog ponašanja
 • Asertivno komuniciranje, efektivan feedback i rešavanja konfliktnih situacija

Cilj programa

Da se polaznicima omogući da steknu uvid u najvažnije aktivnosti u oblasti upravljanja ljudskim resursima i da dobiju praktične alate za početak rada u ovoj oblasti.

Datum početka i dužina trajanja programa

Sledeći termin- od 01.10.2020. do 24.12.2020.

Program traje 3 meseca. Fond programa je 48 sati. Predavanja se obavljaju jednom nedeljno (četvrtak) u trajanju od četiri sata u popodnevnim terminima od 17h do 21h.

Cena programa

Promotivna cena sa 50% popusta iznosi 35.400,00 RSD bez obračunatog PDV-a! Uplata se vrši u tri mesečne rate. Iznos mesečne rate je 11.800,00 RSD bez obračunatog PDV-a.

Cena programa bez popusta je 70.800,00 RSD.
Cena je izražena bez PDV-a.

Vaše mesto na programu možete rezervisati putem telefona 011 63 02 170 ili e-mail adrese: office@meritplan.rs

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram