fbpx

HR Starter

Objavljujemo upis nove generacije!

HR Starter je program koncipiran tako da svakom polazniku, kroz praktičnu nastavu, prenese znanje potrebno za početak rada u oblasti ljudskih resursa.

Za samo tri meseca, uz popust od 35 %, obezbedite sebi START u HR svetu!

Cena za termin od 06.12.2022. do 07.03.2023.
je samo 44.700,00 RSD (390 EUR)

Nakon uspešno završenog programa polaznici dobijaju sertifikat!

Zbog trenutne epidemiološke situacije, obuka se obavlja online uživo, uz pomoć Zoom aplikacije i u direktnoj komunikaciji sa predavačem

Sadržaj programa

interview
I modul
Osnove HR i kadrovska administracija
 • Šta podrazumeva posao HR-a
 • Pozicioniranje HR-a u kompaniji
 • Razumevanje poslovne administracije i dokumentacije
 • Poznavanje radnog prava i kadrovskih poslova
 • Personalne evidencije
 • Ugovori o radu/ Aneksi/ Rešenja/ Potvrde
File bundle
 II modul
Opisi poslova i sistematizacija
 • Metode za analizu posla
 • Izrada opisa poslova
 • “Čitanje” organizacione šeme
 • Pravilnik o sistematizaciji
 • Primena sistema kompetencija u HR procesima
people search
 III modul
Regrutacija i selekcija
 • Definisanje pozicije
 • Izrada oglasa za posao
 • Selekcija CV
 • Telefonski intervju
 • Vođenje intervjua baziranog na kompetencijama
 • Korišćenje testiranja u procesu selekcije
 • Pisanje izveštaja nakon obavljene selekcije
 • Prijem novozaposlenog i praćenje
pair programming
IV modul
Evaluacija zaposlenih
 • Razumevanj koncepta godišnjih razgovora
 • Koraci u realizaciji procesa godišnjih razgovora
 • Uloga HR-a u procesu godišnjih razgovora
 • Formular za vođenje godišnjih razgovora
 • Postavka ciljeva i procena kompetencija
 • Razvojni planovi
business deal
V modul
Organizaciona kultura
 • Sadržaj i primena kodeksa poslovnog ponašanja
 • Aktivno slušanje
 • Asertivna komunikacija
 • Feedback
 • Rešavanje konflikata
 • Timski rad
process
 VI modul 
Razvoj zaposlenih
 • Razumevanje značaja razvoja zaposlenih
 • Uloga HR-a u procesu razvoja zaposlenih
 • Transfer znanja u oranizaciji: Interne obuke/ Uvodne obuke
 • Organizacija eksternih obuka za zaposlene
 • Evaluacije obuka

Metodologija rada

HR program za početnike je kreiran po principu mentorskog programa u kome mentor-trener pruža praktičnu obuku na različite teme iz oblasti HR‑a. Program je kombinacija predavanja, vežbi na pripremljenim primerima, studija slučaja, filmovanih poslovnih situacija i diskusije.

Efekti programa

Nakon programa polaznici su osposobljeni za obavljanje aktivnosti u oblasti ljudskih resursa u sledećim oblastima:

 • Izrada sistematizacije, organizacione šeme i opisa radnih mesta
 • Obavljanje kadrovskih poslova
 • Priprema i vođenje procesa regrutacije i selekcije
 • Samostalno obavljanje intervjua sa kandidatima
 • Uvođenje i praćenje novozaposlenih
 • Organizacija treninga i obuka
 • Organizacija i praćenje godišnjih razgovora kao deo procesa evaluacije zaposlenih
 • Primena kodeksa poslovnog ponašanja
 • Asertivno komuniciranje, efektivan feedback i rešavanja konfliktnih situacija

Cilj programa

Na programu HR STARTER naučićete da samostalno:

 • Pravite opise poslova za sva radna mesta, kao i sistematizaciju radnih mesta
 • Oglašavate nove pozicije, intervjuišete kandidate i pravite izveštaj o obavljenoj selekciji za menadžment
 • Organizujete i pratite proces evaluacije rada zaposlenih kroz godišnje razgovore
 • Koristite konkretne alate za rešavanje konflikntnih situacija
 • Efikasno komunicirate sa menadžmentom i zaposlenima
 • Vodite kadrovsku administraciju u organizaciji

Trajanje programa

Program traje 3 meseca. Fond programa je 48 sati. Predavanja se obavljaju jednom nedeljno, utorkom u trajanju od četiri sata, u popodnevnim terminima od 17 do 21h.

Cena programa

Puna cena programa je 68.769,00 RSD (600 EUR). Trenutno odobravamo popust od 35%, pa cena sa 35% popusta iznosi 44.700,00 RSD. Osim popusta, kao posebnu pogodnost za fizička lica ističemo i mogućnost uplate u tri jednake mesečne rate od 14.900,00 RSD.

Vaše mesto možete rezervisati telefonom +381‑11‑6302170 ili na e-mail: office@meritplan.rs

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram