HR Starter

Objavljujemo upis nove generacije!

HR Starter je program koncipiran tako da svakom polazniku, kroz praktičnu nastavu, prenese znanje potrebno za početak rada u oblasti ljudskih resursa.

Za samo tri meseca, uz popust od 35 %, obezbedite sebi START u HR svetu!

Cena za termin od 26.03.2024. do 11.06.2024.
je samo 44.700,00 RSD (390 EUR)

Nakon uspešno završenog programa polaznici dobijaju sertifikat!

Program se obavlja UŽIVO preko Zoom aplikacije u direktnoj komunikaciji sa predavačem.

Sadržaj programa

I modul
Osnove HR i kadrovska administracija
 • Šta podrazumeva posao HR-a
 • Pozicioniranje HR-a u kompaniji
 • Razumevanje poslovne administracije i dokumentacije
 • Poznavanje radnog prava i kadrovskih poslova
 • Personalne evidencije
 • Ugovori o radu/ Aneksi/ Rešenja/ Potvrde
interview
 II modul
Opisi poslova i sistematizacija
 • Metode za analizu posla
 • Izrada opisa poslova
 • “Čitanje” organizacione šeme
 • Pravilnik o sistematizaciji
 • Primena sistema kompetencija u HR procesima
File bundle
 III modul
Regrutacija i selekcija
 • Definisanje pozicije
 • Izrada oglasa za posao
 • Selekcija CV
 • Telefonski intervju
 • Vođenje intervjua baziranog na kompetencijama
 • Korišćenje testiranja u procesu selekcije
 • Pisanje izveštaja nakon obavljene selekcije
 • Prijem novozaposlenog i praćenje
people search
IV modul
Evaluacija zaposlenih
 • Razumevanj koncepta godišnjih razgovora
 • Koraci u realizaciji procesa godišnjih razgovora
 • Uloga HR-a u procesu godišnjih razgovora
 • Formular za vođenje godišnjih razgovora
 • Postavka ciljeva i procena kompetencija
 • Razvojni planovi
pair programming
V modul
Organizaciona kultura
 • Sadržaj i primena kodeksa poslovnog ponašanja
 • Aktivno slušanje
 • Asertivna komunikacija
 • Feedback
 • Rešavanje konflikata
 • Timski rad
business deal
 VI modul 
Razvoj zaposlenih
 • Razumevanje značaja razvoja zaposlenih
 • Uloga HR-a u procesu razvoja zaposlenih
 • Transfer znanja u oranizaciji: Interne obuke/ Uvodne obuke
 • Organizacija eksternih obuka za zaposlene
 • Evaluacije obuka

process

Metodologija rada

HR program za početnike je kreiran po principu mentorskog programa u kome mentor-trener pruža praktičnu obuku na različite teme iz oblasti HR‑a. Program je kombinacija predavanja, vežbi na pripremljenim primerima, studija slučaja, filmovanih poslovnih situacija i diskusije.

Efekti programa

Nakon programa polaznici su osposobljeni za obavljanje aktivnosti u oblasti ljudskih resursa u sledećim oblastima:

 • Izrada sistematizacije, organizacione šeme i opisa radnih mesta
 • Obavljanje kadrovskih poslova
 • Priprema i vođenje procesa regrutacije i selekcije
 • Samostalno obavljanje intervjua sa kandidatima
 • Uvođenje i praćenje novozaposlenih
 • Organizacija treninga i obuka
 • Organizacija i praćenje godišnjih razgovora kao deo procesa evaluacije zaposlenih
 • Primena kodeksa poslovnog ponašanja
 • Asertivno komuniciranje, efektivan feedback i rešavanja konfliktnih situacija

Cilj programa

Na programu HR STARTER naučićete da samostalno:

 • Pravite opise poslova za sva radna mesta, kao i sistematizaciju radnih mesta
 • Oglašavate nove pozicije, intervjuišete kandidate i pravite izveštaj o obavljenoj selekciji za menadžment
 • Organizujete i pratite proces evaluacije rada zaposlenih kroz godišnje razgovore
 • Koristite konkretne alate za rešavanje konflikntnih situacija
 • Efikasno komunicirate sa menadžmentom i zaposlenima
 • Vodite kadrovsku administraciju u organizaciji

Trajanje programa

Program traje 3 meseca. Fond programa je 48 sati. Predavanja se obavljaju jednom nedeljno, utorkom u trajanju od četiri sata, u popodnevnim terminima od 17 do 21h.

Utisci učesnika

Kliknite i pogledajte utiske učesnika o programu - UTISCI

Cena programa

Puna cena programa je 68.769,00 RSD (600 EUR). Trenutno odobravamo popust od 35%, pa cena sa 35% popusta iznosi 44.700,00 RSD. Osim popusta, kao posebnu pogodnost za fizička lica ističemo i mogućnost uplate u tri jednake mesečne rate od 14.900,00 RSD.

Vaše mesto možete rezervisati telefonom +381‑11‑6302170 ili na e-mail: office@meritplan.rs

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram