Program za obuku menadžera

Program se odvija u 5 modula

 • Modul 1 » Napredne komunikacione veštine
 • Modul 2 » Feedback
 • Modul 3 » Delegiranje
 • Modul 4 » Upravljanje vremenom
 • Modul 5 » Razvoj zaposlenih

Metodologija rada

Program može biti organizovan kao individualni (od 1 do 4 učesnika) i grupni (od 5 do 8 učesnika) - kreiran je po principu mentorskog programa u kome mentor-trener radi sa učesnicima po definisanim temama za svaku radionicu- kombinacija je predavanja, vežbi na pripremljenim primerima, filmovanih poslovnih situacija i diskusije na teme koje se obrađuju

Efekti programa

Nakon programa polaznici su osposobljeni za obavljanje aktivnosti:

 • Upoznavanje različitih komunikacionih stilova lidera, detektovanje ličnog stila i unapređenje profesionalne komunikacije sa zaposlenima
 • Razumevanje procesa poslovnog pregovaranja, kao i uslova potrebnih za postizanje sporazuma
 • Razvijanje pozitivnog stava i usvajanje veštine aktivnog slušanja, kao preduslova za uspešan feedback
 • Veština uspešnog davanja feedback-a
 • Delegiranje zadatka zaposlenima na način koji je podstičući da se zadatak obavi na najbolji mogući način
 • Sagledavanje konkretnih mogućnosti za stvaranje razvojne klime unutar tima
 • Razumevanje značaja bolje organizacije vremena i lične odgovornosti za racionalno korišćenje vremenskog resursa
 • Primena različitih metoda mentorisanja u praksi
 • Korišćenje tehnika za motivisanje zaposlenih
 • Razumevanje značaja razvoja zaposlenih i korišćenje adekvatnih razvojnih tehnika

Kome je namenjen?

 • Menadžerima kojima je potrebno usavršavanje veština u procesima planiranja, vođenja, organizacije, kontrole i razvoja zaposlenih
 • Kandidatima za menadžerske pozicije

Cilj programa

Cilj programa je da učesnike praktično pripremi i osposobi za uspešan i samostalan rad na menadžerskim funkcijama

Mentori na programu

Na programu su angažovani treneri i konsultanti sa dugogodišnjim profesionalnim i trenerskim iskustvom u oblasti leadership-a

Dužina trajanja programa

Pet radnih dana

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram