Veštine prodaje u maloprodajnim objektima

Trening ima za cilj da zaposleni u objektima nauče kako da imaju aktivan pristup prema potencijalim kupcima, kako da ostvare početnu komunikaciju u zavisnosti od tipa kupca, kako da kreiraju pozitivan odnos, postave „prava“ pitanja, aktivno slušaju, jasno komuniciraju i „zatvore“ prodaju.

Sadržaj treninga

 • Razumevanje kupca
  • Konsultativni prilaz prodaji u 4 koraka
  • Metoda „levak pitanja”
  • Kako i kada postavljati koja pitanja
 • Stvaranje pozitivnog odnosa sa kupcem
 • Zadovoljenje kupčevih potreba
  • Aktivan pristup kupcu
  • Značaj pozitivne komunikacije
 • Lični razvoj
  • Primenjive tehnike prodaje
  • Profili „teških” kupaca i kako sa njima
  • Kako reagovati na primedbe

Koristi od treninga

 • Razvijanje aktivnog pristupa prema kupcima
 • Podsticanje aktivnosti koje doprinose stvaranju pozitivnog odnosa sa kupcem
 • Upoznavanje sa tehnikama postavljanja pitanja i metodom aktivnog slušanja
 • Upoznavanje sa primenjivim tehnikama prodaje
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram