Izrada sistematizacije

add file2

Pod analizom radnih mesta podrazumevamo prikupljanje svih relevantnih informacija o zadacima i odgovornostima na tom konkretnom radnom mestu, kao i informacije o stručnim i psihofizičkim sposobnostima i veštinama koje su neophodne izvršiocima na tom radnom mestu.

Kvalitetno urađena analiza radnih mesta predstavlja bazu za sistematizaciju radnih mesta i sistematizacija se pravi na osnovu nje.

Predmet naših aktivnosti

 • Opis pojedinačnih aktivnosti koje se obavljaju na svakom konkretnom radnom mestu u Vašoj kompaniji, informacije o opremi i instrumentima na radnom mestu i radnim uslovima. Definisanje sistema odgovornosti. Definisanje svrhe svakog radnog mesta u kontekstu delatnosti i rada cele firme.
 • Definisanje potrebnih kompetencija za to radno mesto. Pod tim podrazumevamo određena znanja, veštine i sposobnosti kao i druge karateristike koje su neophodne za uspešno obavljanje posla. Definisanje profesionalnog i psihološkog profila zaposlenog.

Cilj obavljanja aktivnosti analize posla u Vašoj kompaniji

 • Izrada dokumenta pod nazivom analiza posla (job descriptionu & person specification) za svako radno mesto u firmi
 • Izrada Pravilnika o sistematizaciji radnih mesta za konkretnu firmu i sistematizacija svih radnih mesta
 • Izrada organizacione šeme firme
 • Obezbeđivanje neophodnih podataka u procesu regrutacije i selekcije („naćićemo Vam ono sto tražite, ali morate da znate šta vam tačno treba“)
 • Dobijanje osnovnih podataka za aktivnosti planiranja treninga i razvoja karijere zaposlenih
 • Podrška u procesu evaluacije učinka zaposlenih i u performance appraisal procesu
 • Obezbeđivanje početnih informacije u procesu utvrđivanja zarada i nagrađivanja zaposlenih
 • Pomoć kod strategijskog planiranja – prilikom restruktuiranja posla da bi se udovoljilo promenama na tržištu
 • Početna baza podataka prilikom svih važnijih procesa u kompaniji- planiranja, organizovanja, kontrolisanja, usmeravanja i sl.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram