Pisana poslovna komunikacija

Način na koji zaposleni međusobno komuniciranju i komunikacija koju ostvaruju sa komitentima je ogledalo svake kompanije. Adekvatna i profesionalna usmena i pisana komunikacija zaposlenih je veština koju većina poslodavaca smatra najvažnijom veštinom koju zaposleni treba da poseduju.

Kome je trening namenjen?

 • Svim zaposlenima koji komuniciraju sa drugim licima kako u okviru tako i van kompanije
 • Svima koji žele da poboljšaju svoje performanse u poslovnom životu, kao i da nauče neka pravila efikasne komunikacije kako u poslovnom, tako i u privatnom životu

Sadržaj treninga

 • Poslovna korespodencija
 • Pisana poslovna komunikacija; dopis, ponuda, zahtev, žalba, obaveštenje, poslovni email i dr.
 • Telefonska komunikacija - pravila
 • Conference call
 • Poslovni sastanak; priprema i održavanje sastanka
 • Verbalna i neverbalna komunikacija
 • Aktivno slušanje
 • Asertivno ponašanje
 • Komunikacija na radnom mestu - interno
 • Komunikacija sa klijentima

Očekivani efekti

 • Trening omogućava razvoj veština efikasne poslovne usmene i pisane komunikacije
 • Daje priliku učesnicima da nauče tehniku aktivnog slušanja i rade na razvoju sopstvenog asertivnog ponašanja
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram