Veštine prezentacije

Praktična obuka u vidu radionice čiji je cilj da kroz teoriju, vežbe i primere unapredi veštine prezentovanja polaznika i omogući im da na upečatljiv način prenesu svoje poslovne ideje i nastupaju u javnosti.

Sadržaj treninga

 • Osnove prezentovanja
 • Vrste prezentacija
 • Stilovi prezentovanja
 • Definisanje ciljne grupe i poruke
 • Izrada strukture prezentacije
 • Veština prezentovanja
 • Neverbalna komunikacija
 • Prevazilaženje treme
 • Prvi utisak
 • Govor tela i glas
 • Tonalitet
 • Uključivanje publike u prezentaciju
 • Korišćenje anegdota i humora
 • Vizuelna pomagala
 • Zatvaranje prezentacije
 • Izrada ličnog plana za dalji rad

Koristi od treninga

 • Polaznici će naučiti kako da utvrde ciljeve i poentu prezentovanja ideje i strukturisanja prezentacije
 • Naučiće kako da se adekvatno pripreme i iznesu prezentaciju
 • Ovladaće veštinom upravljanja grupom
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram