Računovodstvo za menadžere – osnove računovodstva i analiza izveštaja

Nesporno je da menadžeri treba da znaju da analiziraju finansijske izveštaje. Postoji veliki broj kurseva, obuka, škola, kako internih, tako i eksternih, koji pokrivaju oblast analize finansijskih izveštaja. Međutim, naše dugogodišnje iskustvo konsultanata nam je pokazalo da menadžeri ne mogu dobro da anliziraju finansijske izveštaje, naprave budžet, izrade biznis plan, ocene neki projekat, ukoliko nemaju dobar temelj na kome sve te analize počivaju – a to je poznavanje računovodstva.

Obuka je podeljena na tri jednodnevna treninga, pri čemu je način realizacije veoma fleksibilan.

Moguće je da obuka traje tri dana za redom, ali obzirom da je obuka apsolutno deljiva na tri treninga, postoji i opcija da se obuka realizuje u intervalu od tri meseca.

Kome je trening namenjen?

Obuka je namenjena rukovodiocima – menadžerima svih nivoa i svih službi, osim službe računovodstva. Većina menadžera ima ograničeno iskustvo u računovodstvu, mnogi su iz oblasti marketinga, inženjeri, pravnici, HR menadzeri i sl. Menadžeri svih profila zbog potrebe posla, napredovanja i iz želje za novim saznanjima, treba da imaju osnovna znanja iz računovodstva kako bi mogli da „čitaju“ finansijske izveštaje i na osnovu toga donose adekvatne poslovne odluke.

Sadržaj treninga

Osnove računovodstva

Ovaj trening na jednostavan način, kroz kratke primere pokriva osnovne teorijske koncepte koji predstavljaju azbuku računovodstva. Nakon ovog treninga shvatićete logiku računovodstva, tako da ćete znati kako svaki poslovni događaj, od najjednostavnijeg do najsloženijeg, utiče na finansijske izveštaje Vaše kompanije. Trening se može podeliti na sledeće teme:

 • Osnovni računovodstveni koncepti i termini
 • Dvojno knjigovodstvo
 • Evidencija poslovnih transakcija
 • Poslovne knjige
 • Računovodstveni metodi
 • Knjiženja kojima se vrši usklađivanje
 • Suština Bilansa stanja
 • Suština Bilansa uspeha

Formiranje finansijskih izveštaja

Računovodstveni koncepti su jako jednostavni i logični, tako da se osnove mogu jako brzo savladati. Međutim, naše iskustvo je da se stečeno osnovno znanje računovodstva vrlo brzo izgubi ukoliko se ne primeni praktično. Zato je ovaj trening zamišljen tako da učesnici na konkretnom primeru prođu sve korake koji vode do formiranja finansijskih izveštaja. Trening se može podeliti na sledeće teme.

 • Kontni plan i kontni okvir
 • Analitičke evidencije
 • Bruto bilans
 • Otvaranje poslovnih knjiga
 • Evidentiranje poslovnih transakcija
 • Zaključenje računa bilansa uspeha
 • Raspored rezultata
 • Zaključenje računa bilansa stanja
 • Formiranje bilansa uspeha
 • Formiranje bilansa stanja

Analiza finansijskih izveštaja

Kada je neko savladao osnove računovodstva i zna kako se formiraju finansijski izveštaji, tek onda je spreman da se bavi analizom finansijskih izveštaja. Ovaj trening objašnjava suštinu finansijskih pokazatelja i na praktičnom primeru objašnjava kako se interpretira koji pokazatelj.

 • Pokazatelji imovinske strukture
 • Pokazatelji poslovne aktivnosti
 • Pokazatelji strukture kapitala
 • Pokazatelji likvidnosti
 • Pokazatelji profitabilnosti
 • Pokazatelji tržišne vrednosti
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram