Poslovna etika

Trening pokriva pojam poslovne etike i radnog morala u savremenom poslovanju. U sklopu treninga, obrađuju se i pojmovi integriteta, odgovornosti na radnom mestu, etičke norme i kodeksi.

Ukoliko klijent poseduje svoj etički kodeks, obrađuju se i svrha i pojmovi propisani internim kodeksom.

Sadržaj treninga

 • Pojam morala i etike
 • Pojam poslovne etike
 • Odgovornost i etika poslovanja
 • Poslovna etika kao deo korporativne kulture
 • Etičke norme i pravila profesionalnog ponašanja / poslovni bonton:
  • Na radnom mestu i pisanoj korespondenciji
  • U saradnji sa kolegama
  • U saradnji sa klijentima
 • Primeri iz prakse – poslovni slučajevi i primeri poslovne etike
 • Radionica za rešavanje poslovnog slučaja

Koristi od treninga

Usvajanje pojma i značaja morala i etike u radu i njihovog uticaja na radne odnose i odnose sa klijentima.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram