Obuka za poslovne sekretare

Organizovati sve administrativno-sekretarske aktivnosti na takav način da posao funkcioniše besprekorno, predstavlja veliki izazov. Iz tog razloga, dobar poslovni sekretar je od neprocenjivog značaja za svaku organizaciju koja ima viziju uspeha.

Od efikasnog sekretara u velikoj meri zavisi i uspeh organizacije, zato je potrebno da poslovni sekretari budu obrazovani, kompetentni i da poseduju prave veštine i znanja, neophodne u svakodnevnom poslovanju.

Sadržaj treninga

Poslovna komunikacija

 • Verbalna i neverbalna komunikacija
 • Načini efikasne komunikacije- aktivno slušanje
 • Konflikti i nesporazumi na poslu, njihovo rešavanje

Poslovna korespodencija, blagajna i poslovno pravo

 • Poslovna pisma
 • Upravljanje administrativnom dokumentacijom
 • Komunikacija putem telefona
 • Blagajničko poslovanje
 • Poslovno pravo
 • Korisne informaciji

Poslovni bonton, etika i profesionalizam

 • Odeća i izgled, ponašanje i maniri
 • Poslovna etika
 • Organizacija sastanaka, poslovnih putovanja, svečanosti
 • Organizacija vremena
 • Prevazilaženje stresa na poslu

Koristi od treninga

 • Unapređenje poslovne komunikacije
 • Bolja i pravilnija poslovna korespodencija
 • Usvajanje tehnika i pravila poslovnog ponašanja
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram