Psihološka testiranja

U situacijama kada želite da procenite svoje zaposlene, kada se kolebate u vezi sa eventualnim unapređenjem ili odabirom pravog Rukovodioca tima ili pak treba da izaberete najboljeg kandidata za otvorenu poziciju u kompaniji, sigurno su vam za donošenje tako bitnih odluka važne informacije šta su jake strane vaših zaposlenih a šta su manje jake. Ovim putem, nudimo mogućnost da uz pomoć rezultata ovih testova donesete najbolju odluku.

NEO PI-R

Informacije o testu

NEO PI-R inventarom ličnosti merimo ono što psiholozi nazivaju pet osnovnih dimenzija ličnosti. Standardni upitnik obezbeđuje nam detaljan opis ličnosti koji može biti dragocen resurs u različitim situacijama. NEO PI-R nam obezbeđuje sistematsku procenu emocionalnih, interpersonalnih, iskustvenih, ponašajnih i motivacionih stilova pojedinaca. Ovaj inventar sadrži procene/mere pet ključnih domena ličnosti i šest aspekata koji definišu svaki domen:

 • Neuroticizam - Anksioznost, Gnevni hostilitet, Depresija, Sputanost, Impulsivnost, Ranjivost
 • Ekstravertnost - Toplina, Druželjubivost, Asertivnost, Aktivitet, Potreba za uzbuđenjem, Pozitivne emocije
 • Otvorenost - Fantazija, Estetika, Osećanja, Akcija, Ideje, Vrednosti
 • Saradljivost - Poverenje, Skromnost, Popustljivost, Altruizam, Iskrenost, Blaga narav
 • Savesnost - Kompetencija, Red, Dužnost, Postignuće, Samo-disciplina, Promišljenost

Način testiranja

 • Testiranje kandidata se može raditi u prostorijama Naručioca ili u službenim prostorijama Merit plan-a
 • Naš tim je zadužen za kompetnu organizaciju i sprovođenje testiranja
 • Sam test je koncipiran tako da se sastoji od 240 tvrdnji među kojima se nalaze kontrolne tačke tako da se na taj način eliminiše mogućnost „varanja” na testu
 • Za popunjavanje NEO PI-R testa nije potrebna nikakva prethodna priprema ispitanika
 • Okvirno vreme potrebno za popunjavanje testa je 45 minuta
 • Nakon realizovanog testiranja, Naručilac dobija za svakog ispitanika pojedinačno, rezultate sa detaljnom deskripcijom u pisanoj formi

Cena testiranja

 • Do 5 ispitanika – 45 EUR po ispitaniku
 • Od 5 do 10 ispitanika – 40 EUR po ispitaniku
 • Od 11 do 20 ispitanika – 35 EUR po ispitaniku
 • Preko 20 ispitanika – 30 EUR po ispitaniku

KOG-3

Informacije o testu

Test KOG-3 je namenjen za ispitivanje intelektualnih funkcija odraslih , visoko je pouzdan i često se koristi u profesionalnoj orjentaciji i prilikom prijema u radni odnos. Njegova prednost je u tome što dobijeni rezultati otkrivaju individualne sposobnosti i pontencijal ispitanika za obavljanje određenih vrsta poslova. Ovaj test nam pruža mogućnost da, između više kandidata, izaberemo one koji svojim ličnim sposobnostima i afinitetima najviše odgovoaraju zahtevima pozicije.

Ovim testom se procenjuju:

 • Opšti intelektualni status
 • Verbalne sposobnosti
 • Neverbalne sposobnosi
 • Spacijalne sposobnosti

Način testiranja

 • Testiranje kandidata se može raditi u prostorijama Naručioca ili u službenim prostorijama Merit plan-a
 • Naš tim je zadužen za kompetnu organizaciju i sprovođenje testiranja
 • Test je koncipiran tako da se sastoji od tri različita upitnika koji mere različite vrste sposobnosti
 • Za popunjavanje KOG-3 testa nije potrebna nikakva prethodna priprema ispitanika
  Okvirno vreme potrebno za popunjavanje testa je 40 minuta
 • Nakon realizovanog testiranja, Naručilac dobija za svakog ispitanika pojedinačno, rezultate sa detaljnom deskripcijom u pisanoj formi

Cena testiranja

 • Do 5 ispitanika – 60 EUR po ispitaniku
 • Od 5 do 10 ispitanika – 55 EUR po ispitaniku
 • Od 11 do 20 ispitanika – 50 EUR po ispitaniku
 • Preko 20 ispitanika – 45 EUR po ispitaniku

Testiranja obavlja stručno lice, diplomirani psiholog sa dugogodišnjim iskustvom u praksi.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram