Postavka internih Akademija

graduation

Interna akademija obuhvata sve interne obuke koje su važne u kompaniji.

Interna Akademija ima funkciju da:

 • ubrza proces uvođenja novozaposlenih u posao
 • omogući da se interna znanja održavaju i dele između zaposlenih
 • obezbedi uvođenje novih znanja i veština potrebnih za unapređenje rada

Ulaganje u edukaciju i obrazovanje zaposlenih, kao i razvoj njihovih kompetencija doprinosi rastu rezultata i uspehu kompanije. Formiranje interne Akademije dugoročna je investicija kompanije koja će doprinosi širenju kulture kontinuiranog učenja i razvoja zaposlenih.

Koraci u formiranju interne Akademije

Naš HR tim formira interne Akademije od samog početka. Metodologiju i način rada prilagođavamo potrebama i zahtevima klijenata.

Proces pravljenja internih Akademija ima sledeće faze:

 • Detektovanje potreba za obukama po sektorima/ radnim mestima
 • Definisanje tema internih obuka
 • Izrada kurikuluma treninga
 • Organizacija rada internih Akademija
 • Određivanje internih trenera
 • Obučavanje internih trenera

Koristi od formiranja interne Akademije:

 • Smanjuje kompanijske troškove za obuku zaposlenih (smanjenje broja eksternih obuka)
 • Znanje, veštine, iskustvo se „zadržavaju“ u kompaniji i nakon odlaska zaposlenih
 • Baza znanja je dostupna zaposlenima u svakom momentu
 • Zaposleni imaju jasnu perspektivu razvoja na svom radnom mestu
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram