Ko ti vodi HR?

Mobilni HR - Vođenje HR poslova na mesečnom nivou!

Da li se suočavate sa sledećim problemima?

  • Zaposleni često ne preuzimaju odgovornost za poslove koje obavljaju
  • Motivacija uglavnom nije na željenom nivou
  • Pravila ponašanja zaposlenih zavise od njihovog kućnog vaspitanja
  • Teško dolazite do dobrih kadrova
  • Nije vam jasno zašto su neki zaposleni napustili kompaniju
  • Pojedinci imaju osećaj da je „sve na njima“ i da ostali zaposleni ne daju svoj maksimum
PREPUSTITE NAMA POSLOVE U VEZI SA ZAPOSLENIMA I FOKUSIRAJTE SE NA SVOJ OSNOVNI BIZNIS!

Po dolasku u vašu kompaniju, održavamo sastanak na kome analiziramo trenutno stanje i potrebe kompanije. Zajedno sa vama pravimo plan akcije koji je u skladu sa izabranim HR PAKETOM. Realizujemo planirane aktivnosti na mesečnom nivou.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram