Situaciono rukovođenje delegiranje

Da bi menadžer uspešno vodio svoj posao, potrebno je da poseduje veštine vezane za efikasno delegiranje poslova. Delegiranje poboljšava raspoređivanje vremena i doprinosi pravilnom dodjeljivanju poslova pojedincima ili timovima.

Situaciono rukovođenje podrazumeva dodeljivanje poslova zaposlenim koji su najbolje obučeni da ih urade dajući im, dobro ih procenjujući, za njih odgovarajući nivo slobode da završe posao na najefikasniji i najproduktivniji način.

Kome je trening namenjen?

Menadžerima koji žele da osnaže svoju veštinu rukovođenja zaposlenima i na efikasan način da motivišu svoj tim za ostvarenje dodeljenih zadataka.

Sadržaj treninga

 • Donošenje odluka
 • SMART ciljevi i lična SWOT analiza
 • Vrste situacionog rukovođenja
 • Procena nivoa razvoja
 • Dijagnostifikovanje situacije
 • Ugovaranje stila rukovođenja
 • Motivisanje tima

Koristi od treninga

 • Davanje svakog zadatka onoj osobi ili timu koji je najbolji za to
 • Efikasno korištenje eksperata koji imaju više znanja od Vas
 • Veće motivisanje Vašeg tima jer im je data odgovornost i poverenje
 • Jačanje Vaše uloge kao vođe tima jer ste drugima dali veću odgovornost
 • Poboljšanje veština vođstva
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram