Postani sertifikovan
HR menadžer

Program se odvija u 5 modula

 • Modul 1 » Kreiranje HR strategije; analiza posla i sistematizacija radnih mesta
 • Modul 2 » Regrutacija i selekcija
 • Modul 3 » Ispitivanje zadovoljstva zaposlenih; načini promene organizacione kulture
 • Modul 4 » Evaluacije učinka, godišnji razgovori, razvoj i motivisanje zaposlenih
 • Modul 5 » Veštine komunikacije na poziciji HR menadžera

Metodologija rada

Individualni program je kreiran po principu mentorskog programa u kome mentor-trener individualno radi sa jednim polaznikom po definisanim temama za svaki modul. Program je kombinacija predavanja, vežbi na pripremljenim primerima, filmovanih poslovnih situacija i diskusije na teme koje se obrađuju.

Efekti programa

Nakon programa polaznici su osposobljeni za samostalno obavljanje aktivnosti u oblasti ljudskih resursa u sledećim oblastima:

 • Izrada sistematizacije, organizacione šeme i opisa radnih mesta
 • Izrada HR strategije na osnovu kompanijskih ciljeva
 • Postavka kompanijskih kompetencija
 • Priprema i obavljanje procesa regrutacije i selekcije kandidata
 • Kreiranje upitnika i realizacija procesa ispitivanja zadovoljstva zaposlenih
 • Snimanje postojeće organizacione kulture, uočavanje odstupanja od željene kulture i preduzimanje mera za sprovođenje potrebnih promena
 • Organizacija i praćenje godišnjih razgovora i uspostavljanje godišnje evaluacije učinka zaposlenih
 • Razvoj i motivisanje zaposlenih
 • Asertivno komuniciranje, efektivan feedback i rešavanja konfliktnih situacija

Kome je namenjen?

 • HR menadžerima kojima su potrebni praktični alati za rad u oblasti HR menadžmenta
 • Zaposlenima koji su sa drugih radnih mesta postavljeni u odeljenje za ljudske resurse i kojima su potrebna konkretna znanja kako bi bili uspešni na novim radnim mestima
 • Studentima završnih godina koji smatraju da nakon završenog formalnog fakutetskog obrazovanja neće imati dovoljno praktičnog iskustva za rad
 • Svima koji su zainteresovani da steknu znanja u oblasti upravljanja ljudskim resursima i da ih primene u svojim kompanijama

Cilj programa

Da se polaznicima omogući da steknu uvid u najvažnije aktivnosti u oblasti upravljanja ljudskim resursima i da dobiju praktične alate za samostalan rad

Mentori na programu

Na programu su angažovani treneri i konsultanti sa dugogodišnjim profesionalnim i trenerskim iskustvom u oblasti HR-a. Svi su u stalnom timu kompanije, fakultetski obrazovani, sa međunarodnim sertifikatima iz oblasti HR-a.

Dužina trajanja programa

Pet radnih dana

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram