Potpisivanje memoranduma o saradnji sa Regionalnim centrom za društveno ekonomski razvoj – Banat

Kompanija Merit plan d.o.o. je na svečanosti održanoj 26.09.2014. u Zrenjaninu, potpisala Memorandum o saradnji u okviru projekta, čiji je nosilac Regionalni centar za društveno-ekonomski razvoj- Banat, finasiranog od strane IPA Programa Evropske Unije „Socijalno-ekonomski razvoj Dunavske regije u Srbiji“ i Austrijske razvojne agencije, pod nazivom “Obrazovanjem do lakšeg zapošljavanja”(„Education to Easier Employment – E3").

Objavljeno sep 2014.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram