Merit plan obavio finalnu evaluaciju programa obuke za podoficire

Evaluacija projekata obuke predstavlja postupak na osnovu kojeg je moguće proceniti uspešnost procenjivanog projekta i dati osnove za unapređenje postojećeg projekta (srednjoročne evaluacije) ili budućih projekta (konačne evaluacije).

Evaluacione studije obavezan su pratilac svakog ozbiljnog projekta i pružaju povratnu informaciju o njegovoj uspešnosti. Podaci dobijeni na ovaj način doprinose racionalnijem planiranju i uštedi sredstava, detaljno analiziraju sve aspekte sprovedenog projekta i nezamenjivi su prilikom sumiranja uspešnosti projekta.

Reference: Kompanija Merit plan je angažovana od strane Nordijske inicijative (kraljevine Danska, Švedska i Norveška) da obavi finalnu evaluaciju programa obuke za podoficire PRISMA koja je sprovelo Ministarstvo odbrane Republike Srbije. Finalna evaluacija projekta je završena 06.03.2013. godine.

Objavljeno mar 2013.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram