Uspešno smo realizovali projekat sa Elektroprivredom Republike Srpske

Merit plan je angažovan od strane EPRS- Trebinje da radi na programima za unapređenje poslovanja organizacije u oblasti kadrovske politike.
Konslultanti kompanije Merit plan su tokom perioda oktobar 2020- mart 2021 napravili zajedno sa menadžmentom EPRS niz predloga za promene koji će doprineti unapređenju kadrovske strukture i organizacije rada.
Zahvaljujemo se na ukazanom poverenju, želimo dalji uspeh u radu i dobre poslovne rezultate!

Objavljeno mar 2021.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram